WYDARZENIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


02.09.2013 – Rozpoczęcie roku szkolnego

 

            Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w poniedziałek 2 września. Pierwszym elementem tej uroczystości była Msza Święta w Kościele w Żurawiczkach.
 Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 dokonała p. dyrektor Maria Sopel, która najpierw serdecznie powitała wszystkich pedagogów, uczniów i rodziców, a następnie omówiła organizację bieżącego roku szkolnego oraz przedstawiła nowych pracowników szkoły


Projekt  „Powiat Przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości”

 

Szkoła nasza przystąpiła do nowego projektu  „Powiat Przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości”  realizowanego od 1 września 2013r. do 31 lipca 2015r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III  - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Pierwsze spotkanie przeprowadziła Pani Ewa Czemierowska-Koruba opiekun SORE naszej szkoły.

Tematem następnego szkolenia będzie: Ocenianie kształtujące.


16.09.2013 - Spotkanie integracyjne

 

            W dniu 16.09.2013 r. odbyło się spotkanie integracyjne z animatorami Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej z parafii oo. Bernardynów w Żurawiczkach.

Podczas spotkania młodzież zachęcała do wstąpienia do oazy poprzez wspólne śpiewanie piosenek, konkursy, zabawy.

Spotkanie było wspaniałą formą reklamy działalności oazy. Nadzór nad wspólną zabawą prowadził o. Salwator. Nauka poprzez zabawę to kolejna  forma nauczania religii w szkole. Taka forma pracy bardzo się wszystkim podobała.


 

27.09.2013 – Zabawa szkolna

 

            Pierwsza dyskoteka w roku szkolnym 2013/2014 odbyła się 27 września, były to otrzęsiny klasy czwartej i uczczenie Dnia Chłopaka. Samorząd uczniowski przygotował szereg śmiesznych zadań do wykonania dla uczniów, aby urozmaicić zabawę. Było jedzenie jabłka przez pary uczniów z każdej klasy, zabawa w karetę, zabawa w „chusteczkę”, itp.

 


           

11.10.2013 – Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

W piątek 11 października, o godzinie 1200 w naszej szkole miała miejsce akademia pasowania pierwszaków na uczniów szkoły podstawowej.
W tym roku szkolnym w poczet uczniów zostało przyjętych 8 dzieci z klasy pierwszej. Głównym bohaterom w tej wyjątkowej chwili towarzyszyli rodzice, opiekunowie, wychowawca, dyrekcja i starsi koledzy. Po zajęciu swoich miejsc na sali gimnastycznej i wprowadzeniu pocztu sztandarowego przez patronkę naszej szkoły królową Jadwigę rozpoczęła się akademia. Pani dyrektor Maria Sopel powitała serdecznie zebranych gości na uroczystości ślubowania i pasowania na pierwszoklasistę oddając następnie głos
prowadzącej uroczystość uczennicy klasy V i uczniom z młodszych klas.
Nasi szkolni "aktorzy" iście królewsko wprowadzali pierwszaków w świat szkolnej rzeczywistości. Na pierwszaczków ze swojego tronu co rusz zerkała królowa Jadwiga. W trakcie montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez nauczycielki klas I- II pojawiły się głośno odśpiewane piosenki i wesołe wierszyki pokazujące życie szkolne.
W końcu nadszedł najważniejszy punkt uroczystego spotkania. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści w niebieskich biretach na głowach dumnie złożyli uroczystą przysięgę m.in. ślubując być dobrym uczniem i kolegą. Następnie pani dyrektor dotykając ramienia każdego dziecka ogromnym ołówkiem dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi. Od tego momentu stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły.

Druga część akademii została poświęcona Dniu Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy III przygotowali piękne wiersze, piosenki i życzenia dla wszystkich pracowników naszej szkoły. Do szczerych życzeń dołączyli kosz rumianych pięknie przystrojonych jabłek, które zostały wręczone wszystkim obecnym gościom..Po przedstawieniu pani Maria Sopel, dyrektor szkoły, wręczyła Nagrodę Dyrektora pracownicy obsługi Małgorzacie Szczepańskiej.
Uśmiech na ustach zebranych świadczył o tym, że był to czas spędzony w miłej atmosferze. Jako że Dzień Edukacji Narodowej to również święto uczniów, życzymy im tego, aby na swojej drodze spotykali tylko i wyłącznie uśmiechniętych i pełnych zaangażowania nauczycieli.
Po zakończeniu akademii na uczniów klas I- II czekał słodki poczęstunek przygotowany przez ich rodziców i opiekunów.


15.10.2013 - Medal KEN

            Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, przyznawany jest raz w życiu decyzją Ministra Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2013/2014 medalem tym w naszej szkole odznaczona została nauczycielka kształcenia zintegrowanego Agnieszka Ochyra. Rozdanie medali odbyło się 15.10.2013 roku w Rzeszowie.   Dekoracji dokonali: Pani Małgorzata Chomicz – Śmigielska Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty. Całą uroczystość poprzedziły przemówienia Wojewody, Kuratora oraz przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli oraz koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w Rzeszowie.


16.10.2013 - RÓŻANIEC Z NASZĄ PATRONKĄ 

 

W dniu 16.102013r. szkoła nasza włączyła się do wspólnej modlitwy różańcowej odmawianej przez Rodzinę Szkół im. św. Jadwigi Królowej, Sodalicję i siostry Jadwiżanki. Łącząc się duchowo prosiliśmy dla nas wszystkich za wstawiennictwem Patronki o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.

                     Różaniec święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi Cię w zadziwienie. (Św. Josemaria Escriva).


17.10.2013 -  Spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Chachurą

            17 października 2013r. w Żurawiczkach było kolejne spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Chachurą. Tym razem podróżnik zabrał nas wirtualnie do Meksyku. Pokazywanym fotografiom towarzyszył bogaty opis słowny zawierający dziesiątki istotnych dla danego rejonu świata informacji, masę ciekawostek, sytuacji i przygód, które miały miejsce w czasie trwania wyjazdu.

„Trzask” jest grupą młodych ludzi ciekawych świata i dążących do jego poznania. Ich przygoda z podróżami zaczęła się już w szkole podstawowej, kiedy to mieli okazję obejrzeć pokaz slajdów z podróży po Indiach. Wtedy właśnie zrodziło się marzenie o tym aby "kiedyś tam" zobaczyć świat na własne oczy. W realizacji ich planów pomógł im ich znajomy, który jednego dnia powiedział: "Żyj swoimi marzeniami, ale nie prześnij swojego życia." Zmobilizowało ich to do realizacji marzeń, nawet tych, wydawałoby się, najbardziej nieosiągalnych.
Dzisiaj mają już za sobą kilka egzotycznych podróży.  Najważniejsze jest to iż każdego dnia pojawiają się nowe pomysły na coraz to bardziej ciekawe i niepowtarzalne wyjazdy.


18.10.2013 - Konferencja w Warszawie

 

18 października 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt systemowy pn. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

W konferencji wzięło udział ponad 600 przedstawicieli zrekrutowanych do projektu szkół i przedszkoli, a wśród prelegentów i gości znaleźli się m.in. Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz prof. Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W programie konferencji oprócz omówienia celu oraz działań projektu zaplanowano także wystąpienia wielu znamienitych osobistości, ekspertów w dziedzinie edukacji oraz aktywnych działaczy środowiska szkolnego.

Podczas poszczególnych paneli omówiono problematykę znaczenia i możliwości podejmowania skutecznej współpracy, kształtowania u dzieci i młodzieży postaw obywatelskich oraz wzajemnych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w środowisku szkolnym/przedszkolnym. Poniżej znajduje się zdjęcia z konferencji.

 

Nowy Projekt „Szkoła Współpracy”

Od września 2013r szkoła nasza przystąpiła do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

 

Projekt rozpoczął się w marcu br. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.


Program edukacyjny dla uczniów klas I Klub Bezpiecznego Puchatka

 

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy  pierwszej  dołączyli do KLUBU BEZPIECZNEGO PUCHATKA.

Jest  to program edukacyjny, skierowany do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.  Głównym celem programu była:

- edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
- wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na różne zagrożenia,
- edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami w domu.

 

Każde dziecko otrzymało książeczkę z grami i zabawami, które pomagają utrwalać wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Do KLUBU BEZPIECZNEGO PUCHATKA zostali zaproszeni również rodzice uczniów.   W listopadzie dzieci przystąpiły do ogólnopolskiego testu bezpieczeństwa i  zdobyły Dyplom Klubu Bezpiecznego Puchatka.


8.11.2013 – Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

      Z okazji jednego z największych świąt państwowych - 11 Listopada - w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia.
      Na tle pięknej scenografii uczniowie klasy IV i VI zaprezentowali program zatytułowany "Bóg, honor i Ojczyzna" oparty na wierszach i pieśniach patriotycznych. Przybliżyły nam one ciężkie lata naszej Ojczyzny po utracie niepodległości, zrywy patriotyczne w celu uzyskania niezależności państwowej oraz wybitne postacie tamtych lat, przede wszystkim Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Akademia uzmysłowiła nam, że patriotyzm, to coś, co nosi się w sercu, historii i tradycji.

 


             

14.11.2013 - LEKCJA  Z  HISTORII  NAJNOWSZEJ    

( oferta edukacyjna z Instytutu Pamięci Narodowej)

 

            14.11.2013r. uczniowie klasy III i IV wzięli udział w lekcji z historii najnowszej. Temat:,, Z flagą narodową przez historię najnowszą Polski”. Organizatorem spotkania był Instytut pamięci Narodowej. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi  wydarzeniami z historii Polski w latach 1939- 1989. Poznali, jakie znaczenie dla Polaków miała flaga w różnych okresach od czasów II wojny światowej do 1989r.  Dowiedzieli się, jak powinno zachowywać się w stosunku do różnych symboli narodowych, jak należy je traktować. Zrozumieli, jak należy odczytywać sposób używania flagi w różnych sytuacjach. Na podsumowanie zajęć uczniowie w grupach wykonali plakaty na których przedstawili ,,Czym jest dla nich flaga narodowa”. Lekcja  podobała się uczniom. Brali w niej czynny udział a po zakończeniu chętnie  rozmawiali na jej temat.

W drugiej lekcji, przeprowadzonej  przez pracownika  IPN, brali udział uczniowie z klasy V i VI.
Tematem tych 2-godzinnych zajęć była pomoc udzielana przez Polaków Żydom w czasie II wojny światowej.
Podczas lekcji, na podstawie pamiętnika ich równolatki Żydówki - Hannah, uczniowie dowiedzieli się co to jest getto, gwiazda Dawida i holocaust. Pracowali bardzo pilnie w dwójkach np.:pisząc list do Hannah.
Lekcja wzbogacona była  ciekawymi materiałami źródłowymi np.: rozporządzeniami, które dotyczyły Żydów i zakazu niesienia im pomocy przez Polaków, a które hitlerowcy rozwieszali na słupach miast i wsi polskich w czasie okupacji oraz zdjęć przedstawiające różne schowki, w których Polacy przechowywali Żydów.

 


18.11.2013 – Spektakl "Życie nie po to jest by...".

 

18 listopada 2013 r. przyjechał do nas ponownie krakowski teatr "Kurtyna" specjalizujący się w spektaklach profilaktycznych (był u nas w ubiegłym roku). Tym razem był to spektakl zatytułowany "Zycie nie po to jest by...".
        Dwójka młodych aktorów w sposób niezwykle sugestywny przekazała nam trudny temat odchodzenia....
Bohaterami są uczniowie VI klasy - dziewczyna przebywająca w hospicjum i chłopak, który ją (i jak się później okazało, nie tylko ją) tam odwiedza. Temat niełatwy, ale okazuję się, że w tak trudnej sytuacji, jak przedstawiona, nie jesteśmy całkowicie bezradni.
Po spektaklu aktorzy przeprowadzili z nami rozmowę na temat wydarzeń przedstawionych w sztuce. Mamy nadzieję, że jeszcze ten teatr do nas zawita.


25.11.2013r.   Urodziny Pluszowego Misia 

 

„Dzień Pluszowego Misia 

Świętujemy właśnie dzisiaj.

Wszystkie Misie są radosne

Niczym ptaszki na wiosnę.

Dzieci też uśmiechnięte miny mają,

bo Pluszowe Misie najbardziej kochają."

 

         25 listopada 2013 roku, obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia! Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 111 lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie. W tym dniu przedszkolaki, oraz uczniowie klas I- II przyszli do szkoły ze swoimi misiami i nie rozstawali się z nimi nawet na chwilę. Dzieci  przygotowały prace plastyczne o misiu, były pogadanki, czytanie książeczek o misiu, nauka piosenek i wierszyków, zabawy matematyczne, konkursy, quizy a także tańce i zabawy  związane z misiem.

       Ależ to był miły, uroczysty dzień. Wszystkie misie na pewno były tego dnia bardzo szczęśliwe.


Zabawa andrzejkowa 


28.11.2013 - „Thanksgiving  

 

28 listopada 2013r. tradycyjnie w czwarty  czwartek miesiąca listopada obchodzone jest święto Dziękczynienia „Thanksgiving”w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jako pamiątka pierwszego Dziękczynienia członków kolonii Plymouth w 1621. W naszej szkole uczniowie klasy IV z panią Małgorzatą Dyrkacz przygotowali uroczystą kolację,

podczas której jedli hot dogi i pili coca-colę.


28.11.2013 - Konkurs plastyczny „ŚWIAT BEZ PRZEMOCY” 

 

W roku bieżącym Wójt Gminy Zarzecze ogłosił konkurs Świat bez przemocy, który realizowany był w ramach zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zarzecze na lata 2011 –2013.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych klas IV- VI oraz gimnazjum I-III z terenu gminy Zarzecze.

Pierwszy etap  konkursu nastąpił w poszczególnych szkołach, gdzie wybrano 5 najlepszych prac w każdej szkole. Wybrane prace z poszczególnych szkół przekazane zostały do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu do dnia 22.11.2013r.

II miejsce w konkursie wśród uczniów szkół podstawowych klas IV- VI zdobył Dominik Kuras z kl. VI


29.11.2013 - Nocowanie w szkole

 

Dnia 29.11.2013 w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Makówce odbyło się nocowanie w szkole. Zebraliśmy się o godz. 18:00. Przybyła cała klasa VI, opiekunami byli Pani Małgorzata Dyrkacz, Pani  Zofia Szymańska oraz Pan Sebastian Szczekot.

Spotkanie rozpoczęliśmy od kolacji- jedzenia hot dogów, która była w stylu amerykańskiego święta (Thanksgiving). Po posiłku czytaliśmy fragment książki pt. ,,Ania z Zielonego Wzgórza’’, dotyczący farbowania włosów .

Potem oglądaliśmy cały film ,,Ania z Zielonego Wzgórza’’. Po seansie filmowym graliśmy w różne gry np.:  Scrable” , „Monopoly” , „Mini Piłkarzyki”. O 23:00 poszliśmy spać, a rano o godzinie 8:00 wstaliśmy, zebraliśmy swoje rzeczy i rozeszliśmy się do domów.

Wydarzenie to utrwaliło się nam w pamięci i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy. Spanie w szkole to fajnie spędzony czas podczas, którego lepiej się poznaliśmy i super bawiliśmy się .

                                          Aleksandra S.,

Weronika S.


11.2013 - Konkurs plastyczno – literacki  pt.„List do św. Mikołaja"

 

Pod koniec listopada 32 uczniów z klas O- III przystąpiło do konkursu plastyczno – literackiego   pt. „List do św. Mikołaja".

Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:

I grupa: klasy „0”i I 

II grupa: klasy II – III

 

Szkolna komisja konkursowa wybrała najciekawsze prace i przyznała następujące miejsca:

 

W pierwszej grupie wiekowej

I miejsce zdobyli:

            kl „O”  -  E. Pieniążek

            kl I     -   O. Superson

II miejsce:

kl „O” - M. Lasekkl. I  - K. Pieniążek, B. Gujda, D. Pelc, K. Kuras

III miejsce:

kl „O’ – B. Piecuch, H. Kowalik, E. Jucha

kl I – W. Granda, D. Marek

W drugiej grupie wiekowej

 I miejsce zdobyli:

kl I – Sz. Wilk, N. Szular,  K. Mazur, K. Obłoza, K. Obłoza, J. Kotlińska

kl III– P. Świętoniowski, A. Świętoniowski, P. Podolak

II miejsce:

kl. II – J. Dyrkacz

kl III – P. Szular

III miejsce:

Kl. III  -M. Leszczyńska, M. Hajczewski

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez SKO.

 


2-6.12.2013 – Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

 

Po raz kolejny Ogólnopolska Akcja charytatywna została przeprowadzona w naszej szkole. W dniach 2-6 grudnia 2013r. uczniowie i nauczyciele przynosili do szkoły artykuły spożywcze, słodycze i art. Papiernicze. W sumie zostało zebranych 39 kg 400 g wszystkich produktów. Opiekunami akcji była pani Małgorzata Dyrkacz i Pani Diana Leśniak.


6.12.2013 - Wizyta św. Mikołaja 

              6 grudnia dzieci od samego rana z niecierpliwością oczekiwały na Mikołaja. Nie zawiodły się, bo Święty pojawił się razem z workiem pełnym prezentów. Słodkimi podarunkami obdarował wszystkich. Najmłodsi uczniowie w ramach podziękowania śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Nie obyło się też bez strachu, gdyż Mikołajowi towarzyszył sam Diabeł. W tym dniu można było pozować do mikołajkowych zdjęć indywidualnych i klasowych, wspólnie pośpiewać i poczuć prawdziwa magię świąt. Na koniec Mikołaj poczęstował wszystkich wielkim koszem cukierków  i pożegnał nas, ale obiecał, że wróci w przyszłym roku, jeśli będziemy grzeczni. Podczas piątkowego spotkania panowała miła, świąteczna atmosfera, choć za oknem było zupełnie inaczej – wiał bardzo silny wiatr, padał deszcz i śnieg.


12.12.2013 - Konkurs „Stroik Bożonarodzeniowy”

 

Kolorowe, z bombkami, kokardami, tradycyjne i innowacyjne, wszystkie ze świeżych gałęzi i pachnące - świąteczne stroiki. Można je było oglądać w czwartek 12  grudnia, w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, gdzie odbył się finał konkursu na najpiękniejszy, świąteczny stroik.

Konkurs miał na celu zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zwyczaju robienia stroików, jako elementów dekoracyjnych stołu świątecznego. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem: „Życie ze smakiem - zioła i przyprawy”. Na konkurs wpłynęło ponad 90 stroików, a każdy z nich reprezentował osobliwe piękno zamknięte w gałązce jedliny, każdy stroik to swoista nuta zapachów. Wszystkie wykonane estetycznie, ze smakiem i swoistym urokiem.

Do udziału w tym konkursie z naszej szkoły zakwalifikowały się 3 stroiki: uczennicy klasy „O” Anny Wilk i dwóch uczniów z klasy I: Daniela Marka i Bartłomieja Gujdy.

Praca ucznia Daniela Marka  zdobyła  III NAGRODĘ w kategorii Szkół Podstawowych.

Konkurs przebiegał w bardzo sympatycznej, świątecznej atmosferze. Uczniowie Zespołu przygotowali pokaz przygotowywania i degustację świątecznych potraw.


16.12.2013 – Przedstawienie „Polak mały”

 

Dnia 16 grudnia 2013 roku uczniowie klas 0 -III wyjechali do Przeworska na przedstawienie teatralne pt. " Polak mały". Sztukę przygotował Wrocławski Teatr Edukacji ARTENES. Na podstawie wiersza Tadeusza Bełzy „Kto ty jesteś- Polak mały", wrocławscy aktorzy przygotowali ciekawy spektakl o tematyce patriotycznej. Dużo w nim było piosenek i efektów specjalnych. Dzieci miały okazję poznać kilka legend polskich. Nasi uczniowie wspaniale bawili się oglądając następujące  inscenizacje: „ Lech, Czech i Rus", „ Legenda o syrenie", „ Krakowscy flisacy", „O Wandzie, co nie chciała Niemca". Było to udane przedstawienie, o czym mogą świadczyć rozmowy i przychylne komentarze dzieci w drodze powrotnej do szkoły.


19.12.2013 - Konkurs  ozdób świątecznych

 

            W grudniu w naszej  placówce  Szkolna Kasa Oszczędności  zorganizowała  konkurs ozdób świątecznych, w którym wzięli udział  uczniowie  klas 0-VI. Celem  konkursu było kształtowanie wśród dzieci umiejętności plastycznych, wyrażanie uczuć, przeżyć, emocji towarzyszących świętom Bożego Narodzenia oraz przypomnienie /w formie zabawy/ idei związanych z oszczędzaniem. Na konkurs wpłynęło 31 prac. Uczestnicy  przygotowali bardzo ciekawe ozdoby, wykonane różnymi technikami. Były to choinki z makaronu, anioły z masy solnej, wiele ozdób choinkowych oraz kartki świąteczne. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 19 grudnia 2013r.

Prace oceniane były w dwóch kategoriach:
I kategoria -klasy I-III -30 prac
II kategoria – klasy IV-VI- 1 praca

Laureatami konkursu w I kategorii zostali:
I miejsce- Świętoniowski Patryk, Świętoniowski Adrian  i Kamila Pieniążek
II miejsce- Oliwia Flak , Patryk Podolak, Sylwia Podolak
III miejsce- pozostali uczestnicy

Laureatami konkursu w II kategorii zostali:
   I miejsce-    Martyna Kotlińska        

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, które zostały ufundowane przez Bank  Polski.


20.12.2013 -  Wigilia Szkolna

 

W grudniu w naszej szkole miały miejsce  ciekawe wydarzenia  poprzedzające Święta Bożego Narodzenia. 
        6 grudnia odwiedził nas Mikołaj przybywając z dalekich „stron” z workiem pełnym prezentów.  
Kolejnym ciekawym wydarzeniem były konkursy  na ciekawy list do św. Mikołaja, świąteczną  ozdobę bożonarodzeniową, świąteczny stroik. Uczniowie wykazali się niezwykłymi pomysłami, zapałem do pracy i nie lada talentem. Czego efektem są liczne nagrody w konkursach gminnych i powiatowych.
        Uwieńczeniem grudniowych przygotowań do Świąt  Bożego Narodzenia była szkolna wigilia, która w tym roku  przebiegała w bardzo rodzinnej atmosferze.  Uczniowie przygotowali część artystyczną oraz przypomnieli staropolskie tradycje związane ze świętami. Nie brakowało wspólnych kolęd, łamania opłatka i serdecznych życzeń. Koordynatorem spotkania wigilijnego był nasz katecheta Ojciec Salwator.

Wszystkim życzymy Zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia!!!


21.12.2013 - Konkurs „Bożonarodzeniowe Ozdoby Świąteczne”

 

            W sobotnie popołudnie 21 grudnia 2013 roku w zabytkowym pałacu w Zarzeczu odbył się Wieczór tradycji bożonarodzeniowych.  W czasie tego spotkania miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu „Bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne”.

Na konkurs wpłynęły 72 prace ze szkół z terenu gminy Zarzecze. Przewodnicząca jury konkursowego – Janina Mamak – odczytała wyniki konkursu, nagrodzonych zostało 27 osób w trzech kategoriach wiekowych.

Spośród uczniów naszej szkoły laureatami konkursu zostali uczniowie:

Michał Hajczewski z kl „O”

Bartłomiej Gujda z kl I

Adrian i Patryk Świętoniowski z kl III

Aleksandra Rygiel z kl VI

Uczniowie z naszej szkoły Bartłomiej Gujda, Patryk Świętoniowski i Adrian Świętoniowski  zdobyli I miejsce; Michał Hajczewski II miejsce w kategorii klas I – III Szkół Podstawowych, natomiast Aleksandra Rygiel I miejsce w grupie klas IV- VI.  Gratulujemy naszym artystom!

Nagrody ufundowane przez Marszałka Woj. Podkarpackiego oraz Centrum Kultury rozdali: wójt gminy Wiesław Kubicki oraz przewodniczący rady gminy Izydor Pieniążek.

 


18.01.2014 – Dzień Babci i Dziadka

„Niech nam żyją wszystkie babcie i dziadkowie”

 

     Już po raz kolejny 18 stycznia 2014r. w Remizie OSP w Maćkówce  odbyła się uroczysta akademia  z okazji Dnia Babci i Dziadka.  Ten dzień, to wspaniała okazja,  by przypomnieć sobie  o osobach, którym wszystkie dzieci  zawdzięczają  wiele radości swojego dzieciństwa. Jak co roku babcie i dziadkowie nie zawiedli i tłumnie przybyli na uroczystość. 

Po przywitaniu i przemówieniach zaproszonych gości: Proboszcza Parafii Matki Bożej Różańcowej w Żurawiczkach Emanuela Sobczyńskiego, kierownika ARiRR Tomasza Burego, Przewodniczącego Rady Gminy  Tadeusza Kiełbowicza, Radnych wsi Maćkówka: Tadeusza Karkuta i Zygmunta Supersona, Sołtysa Wsi Piotra Szklarza, nasi uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny.  Były to wiersze, piosenki, scenki teatralne i wesołe skecze związane tematycznie ze świętem babci i dziadka. Mali artyści z przejęciem odtwarzali role, okazując w ten sposób wdzięczność wobec swoich kochanych dziadków za ich miłość, oddanie, ciepło i opiekę.  

Po występach artystycznych dzieci indywidualnie składały życzenia swoim babciom    i dziadkom. Na twarzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy szczęścia   i wzruszenia. Rodzice również przyłączyli się do organizacji uroczystości i przygotowali poczęstunek i miłą zabawę przy dźwiękach orkiestry. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była okazją do umocnienia rodzinnych więzi, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się.  To był szczególny dzień, pełen miłości, radości i wzruszeń.   

 

  Ogromne podziękowania dla Rady Rodziców i przewodniczącej Pani Łucji Karkut za przygotowanie poczęstunku dla dziadków i dzieci.

 


23.01.2014 – Biwak w szkole

 

            23 stycznia 2014r. na feriach zimowych w naszej szkole po raz kolejny odbyło się nocowanie.

Tym razem brali w nim udział uczniowie klasy IV i VI.(w sumie było nas 15 osób wraz z opiekunami panią Małgorzatą Dyrkacz i panem Sebastianem Szczekotem)

Zebraliśmy się w szkole o 18.00 i wyszliśmy przed szkole, aby pobawić się śniegiem, który długo był wyczekiwany tej zimy.

Wieczorem zamówiliśmy pizzę z restauracji Magnat w Przeworsku.

Późny wieczór spędziliśmy bawiąc się w gry, słuchając muzyki i oglądaliśmy filmy. Następnego dnia wstaliśmy o godz. 8.00 i rozeszliśmy się do swoich domów.

 


 

ZIMOWISKO  W  CZASIE   FERII

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Maćkówce  bezpiecznie, ciekawie i aktywnie spędzili pierwszy tydzień ferii. Każdego dnia na uczestników zimowiska czekały nowe atrakcje, przygotowane przez prowadzących nauczycieli.

W sali komputerowej dzieci najchętniej korzystały z możliwości surfowania po Internecie i grania w gry komputerowe.

Zajęcia plastyczne i muzyczne  każdorazowo kończyły się konkursem. Największą popularnością cieszyły się konkursy: Karaoke, Maraton taneczny- Zapobiegajmy pożarom, Ozdabiamy balony i tworzymy zwierzątka, Origami z kół.

Młodsze dzieci bawiły się i ćwiczyły z chustą animacyjną, tańczyły, rozwijając w ten sposób umiejętności społeczne, uczyły się komunikacji i współpracy. Starsi uczniowie grali w szachy, tenisa stołowego, a młodsi jeździli na sankach i ćwiczyli taniec.

Jedną z atrakcji zimowiska była wycieczka do Rzeszowa w dniu 29.01.2014r., ufundowana przez GOPS w Zarzeczu. Z naszej szkoły wzięlo w niej udział 17 uczniów wytypowanych przez wychowawców klas w nagrodę za wysokie wyniki w nauce. W ramach wyjazdu dzieci obejrzały film: „Skubani” 3D w Multikinie, zwiedziły Telewizję Rzeszów oraz Podziemną Trasę Turystyczną.

Zimowisko było bardzo udane.


31.01.2014 – Konkurs czytelniczy

 

             Na początku roku szkolnego biblioteka szkolna ogłosiła I edycję Szkolnego Konkursu Czytelniczego. Konkurs miał na celu w okresie od 1 września 2013r do 31.01.2014r. wyłonienie najlepszego czytelnika w szkole i najlepiej czytającej klasy.. Liczyła się liczba przeczytanych i wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej niebędących lekturami.

W dniu 6 lutego został rozstrzygnięty konkurs. Każdy uczestników konkursu prowadził dzienniczek przeczytanych książek. Klasa I prowadziła ilustrowany dzienniczek, klasa II prowadziła dzienniczek z opisem fragmentu książki, a klasa III prowadziła dzienniczek z krótkim opisem bohatera książki.

Wyniki Konkursu Czytelniczego są następujące:

Tytuł NAJLEPIEJ CZYTAJĄCEJ KLASY  w szkole otrzymała klasa II.

Tytuł NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA otrzymały:

Granda Wiktoria kl. I, Kornelia Domka kl. I, Dawid Marek kl. I, Kamila Pieniążek kl. I, Bartłomiej Gujda kl. I, Klaudia Obłoza kl. II, Julia Kotlińska kl. II, Natalia Szular kl. II, Karol Mazur kl. II, Miłosz Karkut kl. II, Natalia Kałamarz kl. II, Ksawery Turek kl. II,  Martyna Leszczyńska kl. III, Patryk Świętoniowski kl. III, Adrian Świętoniowski kl. III.

                                    SERDECZNE GRATULACJE !

Dyplomy i nagrody dla najlepszych i wyróżnionych czytelników ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce.

 


6.02.2014 – Na nartach w Puławach

 

            W dniu 6 lutego 2014 r. wraz z grupą uczniów z Zespołu Szkół im. św. Brata Alberta w Żurawiczkach uczestniczyliśmy w wycieczce do Puław Górnych k/ Rymanowa. Celem wycieczki była nauka jazdy na nartach w Ośrodku Sportów Zimowych KiczeraSki. Na łatwych, dobrze przygotowanych stokach, pod okiem instruktorów, ćwiczyliśmy narciarski elementarz. Nie było to łatwe, ponieważ większość z nas miała obuwie narciarskie po raz pierwszy w życiu na nogach. Wiele razy zaliczyliśmy upadki, ale wytrwale ćwiczyliśmy do godziny 13.00. Po obiedzie mogliśmy cieszyć się ze swoich postępów szusując na nartach ze stoku samodzielnie. Pomimo ogromnego zmęczenia, wróciliśmy z wycieczki bardzo zadowoleni, z myślą, żeby pojechać tam jeszcze raz.


7-8.02.2014 – Projekt SORE


12.02.2014 - Zabawa   choinkowa

Tradycyjnie początek nowego roku to czas na  „wielki szkolny bal".

Tak też się stało 12 lutego 2014 r. w Remizie OSP w Maćkówce. Zabawa choinkowa była okazją do wyśmienitej zabawy oraz spotkania się całej społeczności szkolnej. Uczniowie świetnie się bawili przy muzyce zespołu muzycznego.  Oprócz wspólnych tańców były również konkursy i zabawy przy muzyce.

Rodzice w tym czasie przygotowali smaczny poczęstunek.


13-14.02.2014 - Nowy Projekt „Szkoła Współpracy

            Od września 2013r szkoła nasza przystąpiła do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

W dniach 13-14.02.20143r odbyły się szkolenia warsztatowe dla rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Warsztaty były bardzo interesujące prowadzone metodami aktywizującymi, wszyscy uczestnicy mogli nauczyć się wielu sposobów współpracy w grupach.

 Podczas zajęć każda z grup otrzymała zadanie „przeprowadzić debatę” do wykonania w ciągu 2 miesięcy.

Następne spotkanie za 2 miesiące.


26.02.2014 - Internetowy Teatr TVP

 

26 lutego 2014r. po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w spektaklu teatralnym, który jest kolejnym przedstawieniem w ramach projektu „Internetowy Teatr TVP”.

0 11.30 uczniowie O-III zasiedli przed tablicą interaktywną i dzięki najnowszej technologii Internetu szerokopasmowego mogli obejrzeć spektakl  pt.: „Szpak Fryderyk” z Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.

W trakcie spektaklu poznali pana Hubera i panią Maier - samotnych sąsiadów, którzy mają swoje małe, własne, ekscentryczne przyzwyczajenia. Pan Huber karmi ptaki, a pani Maier… hoduje szczury. Zabawna historia o szpakach i sympatycznych gryzoniach uczy, że nie należy niczego, ani nikogo oceniać po pozorach. Dzięki tej opowieści, wszystkie sąsiedzkie niesnaski przerodzą się w przyjaźń, a być może w coś więcej….

            Po spektaklu uczniowie rozmawiali z nauczycielami na temat przedstawienia i kolejnych zajęciach wykonali prace plastyczne i literackie poświęcone tematyce „Szpaka Fryderyka”.


Debata


7.03.2014 – Akademia z okazji Dnia Kobiet

 

            7 marca 2014 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. W uroczystości brali udział uczniowie z klas IV-VI, którzy śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz odgrywali scenki. Na początku prowadzący w imieniu chłopców złożył życzenia wszystkim Paniom i koleżankom. Panie otrzymały kwiaty, a wszyscy mogli wysłuchać piosenek związanych z Dniem Kobiet.


21.03.2014 – Powitanie wiosny


26.03.2014 – Współpraca w szkole


1.04.2014 – Sprawdzian klasy 6

 

Dnia 1 kwietnia 2014 r. dwunastu   uczniów klasy VI przystąpiło do pierwszego poważnego egzaminu. Sprawdzian wyglądał tak samo, jak w latach poprzednich, rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał godzinę. Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.


7.04.2014 – Zajęcia o patronie szkoły

 

            7 kwietnia 2014 r. przed rekolekcjami wielkopostnymi uczniowie naszej szkoły przygotowywali w grupach plansze, plakaty i albumy poświęcone patronce naszej szkoły - Świętej Królowej Jadwidze.
        Dzieci z klas 0-3 wysłuchały słuchowiska słowno-muzycznego o patronce. Dowiedziały się o najważniejszych faktach z Jej życia, począwszy od dzieciństwa, aż po czasy panowania w Krakowie. Poznały różne miejsca w grodzie Kraka związane z Królową Jadwigą. Następnie wysłuchały legendy "Stopka Królowej Jadwigi" czytanej przez nauczyciela i wykonały ilustracje dotyczące jej treści. Ilustracje te zostały uporządkowane i utworzyły album "Królowa Jadwiga w Krakowie".
       Natomiast uczniowie starszych klas wykonywali w grupach plansze i gazetki, z przygotowanych w domu materiałów, przedstawiające życie i najważniejsze dokonania  naszej patronki. Najciekawsze prace zostały przedstawione w klasach na wystawkach.


10.04.2014 – Sprawdzian klasy 3


24.04.2014 – Akademia z okazji Dnia Ziemi

 

24 kwietnia 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach Dnia Ziemi pod hasłem: „Zmieniaj nawyki - nie klimat”. W tym dniu tradycyjnie wszyscy byli ubrani na zielono.

Propagując ochronę środowiska przyrodniczego przed nadmiernym zaśmiecaniem uczniowie klasy VI i V przygotowali uroczysty apel. „Sprawa dla ekologa” uświadomiła dzieciom, jak dużym problemem dla Ziemi oraz człowieka są śmieci. Sondaż przeprowadzony przez dziennikarkę Sabinę Śmieciuch pokazał jak ważny jest wpływ codziennych czynności np. segregacja odpadów na stan środowiska.

Na zakończenie ogłoszono akcję zbierania zużytych telefonów komórkowych.


3.05.2014 – Gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka

 

Dnia 3 maja 2014 roku Pani dyrektor Maria Sopel oraz poczet sztandarowy z opiekunem p. Haliną Kiszką brał udział w gminnych obchodach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół z terenu gminy, strażaków i zaproszonych gości do Kościoła parafialnego w Zarzeczu. Zebrani wzięli tu udział w uroczystej Mszy Świętej

       W dalszej części uroczystości nastąpił przemarsz pod pomniki św. Jana Pawła II i ofiar pomordowanych przez hitlerowców, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów.

Oficjalna część uroczystości odbyła się na płycie stadionu Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zarzeczu. Tu odbył się uroczysty apel strażacki. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów uroczyste przemówienie upamiętniające 223. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaka wygłosił Wójt Gminy Zarzecze – Wiesław Kubicki.


5.05.2014 – Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

 

            5 maja 2014 tradycyjnie w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi obchodziliśmy święto uchwalenia konstytucji 3-go Maja. Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klasy V, a w przedstawieniu gościnnie brał udział uczeń klasy III Patryk Świętoniowski. Krótką historię przybliżył nam sejmik uczniowski, była przysięga króla Augusta Poniatowskiego oraz wiersze i pieśni chwalące to wydarzenie sprzed 223 lat.

 


16.05.2014 – Konkurs „Miejsce Powiatu Przeworskiego w kraju i Europie na przestrzeni dziejów”

 

            16 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu powiatowego „Miejsce Powiatu Przeworskiego w kraju i Europie na przestrzeni dziejów”. Na uroczystość tę przybyli nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami oraz członkowie jury konkursowego. Wręczenia nagród dokonał Wicestarosta Powiatu Przeworskiego dr Leszek Kisiel oraz członkowie jury konkursowego. Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe i dyplomy. W kategorii prace plastyczne klas IV-VI Szkoły Podstawowe -  wyróżnienie zdobyła uczennica klasy VI Aleksandra Rygiel.


21.05.2014 - Będzie łącznik…

 

                Jakaż była radość wszystkich gdy w dniu 21 maja 2014r. koparki ruszyły do pracy przy budowie długo oczekiwanego łącznika przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce. Łącznik rośnie jak na drożdżach, pogoda dopisuje wszystko z godnie z planem.

                     Firma Handlowo-Usługowa Canxzbud w Jarosławiu w szybkim tempie wykonuje prace budowlane z dnia na dzień widoczne są etapy budowy. Dziękuję prezesowi Firmy Canxzbud Panu Pawłowi Kwasowskiemu za miłą współpracę oraz pracownikom, którzy z wielkim zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki.
 Również składam podziękowanie panu kierownikowi nadzoru budowy Panu Lucjanowi Ludwikowskiemu, który dogląda budowy.

                     Szczególnie podziękowania składam Panu Wójtowi Wiesławowi Kubickiemu, radnym i sołtysowi wsi Maćkówka oraz wszystkim Radnym z Gminy Zarzecze, którzy poparli inicjatywę budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Maćkówce.

                       Serdeczne podziękowania w imieniu całej społeczności szkolnej – dyrektor szkoły Maria Sopel


26.05.2014 - Spektakl teatralny

 

W dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 13.00 w naszej szkole odbył się spektakl pt. „ Akademia Fotografii Pana Kleksa”. Celem teatrzyku było zainteresowanie uczniów fotografią, wykonywaniem zdjęć podczas różnych uroczystości, świąt i wycieczek. Odbyła się również prezentacja aparatów fotograficznych z prezentacją obsługi różnych aparatów fotograficznych.

 


2.06.2014 - Wycieczka do Malenisk

 

            Okazuje się, że udana wycieczka wcale nie musi być ani kilkudniowa, ani daleka, ani droga, ani nawet pogoda nie musi sprzyjać.

W pobliskich Maleniskach uczniowie naszej szkoły spędzili 2 czerwca - Dzień Dziecka na niecodziennej lekcji. Te nietypowe zajęcia odbyły się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej pana Marka Sierpińskiego.

Atrakcji, z których skorzystaliśmy było wiele: chodzenie na szczudłach (prawie wszyscy tę naukę opanowali), gotowanie herbaty z różnych ziół i zupy z …...pokrzywy, gry i zabawy, których organizator miał przygotowane wiele. Nie przeszkadzał padający deszcz, gdyż i na to był sposób – duuuuuży namiot.

Dodam, że gotowanie zupy i herbaty odbyło się w ognisku w kociołku – i to też było niecodzienne. Jednak, jak widać na załączonych zdjęciach, największym powodzeniem cieszyły się szczudła.

Niezapomniana wycieczka!


2.06.2014 - Wycieczka do Arboretum w Bolestraszycach i Dinozekolandii.

 

Z okazji Dnia Dziecka  - 02czerwca  uczniowie klasy I, II III, wychowawcy i kilkoro rodziców wybrali się na wycieczkę. Zwiedzanie rozpoczęliśmy się  od Arboretum w Bolestraszycach. Najpierw spacerowaliśmy w malowniczej scenerii, którą tworzą wiekowe drzewa z dawnych ogrodów zamkowych, a także różnorodne krzewy, kwiaty, rośliny i zwierzęta wodne. Obejrzeliśmy też ciekawą wystawę  zwierząt i roślin. Kolejnym punktem programu był Park Dinozaurów w Radymnie. Wędrując wyznaczonymi ścieżkami, dzieci  zobaczyły kilkanaście postaci zwierząt. Zachwycały się ich kształtem, porównywały swój wzrost z ich wielkością, odczytywały informacje na temat ich życia i robiły zdjęcia . Z powodu deszczowej pogody musieliśmy zrezygnować z innych atrakcji, takich jak wielka paszcza dmuchanego dinozaura, trampoliny  itp. Nie narzekaliśmy jednak, bo w zamian były inne gry i zabawy. Po posiłku i zakupieniu pamiątek wszyscy uczestnicy  bez uszczerbku na zdrowiu i humorze  wrócili do szkoły.

 


5.06.2014 – Lekcja muzealna w Przeworsku

 

Klasa IV 5 czerwca 2014 swoją lekcję historii odbyła w Muzeum Lubomirskich  i skansenie „Pastewnik” w Przeworsku. Celem wyjazdu  było porównanie warunków mieszkaniowych ludzi z różnych grup społecznych żyjących w XIX wieku.

Lekcja muzealna pt. „Życie codzienne w pałacu magnackim” prowadziła pani Małgorzata Wołoszyn. W bardzo ciekawy sposób opowiadała o właścicielach pałacu-rodzinie Lubomirskich, służbie pracującej dla państwa oraz o zwyczajach panujących wśród magnaterii. Duże wrażenie wywarły na uczniach zgromadzone eksponaty (przede wszystkim gotowalnia hrabiny i sekretarzyk ze schowkami hrabiego).

W „Pastewniku” uczniowie zobaczyli jak w oryginalnych, zabytkowych drewnianych budynkach pochodzących z Przeworska i jego okolic żyła inna warstwa społeczna mieszkająca w mieście i okolica


7.06.2014 - Zjazd Szkół Jadwiżańskich

 

            W sobotę 7 czerwca 2014r. odbył się zjazd szkół jadwiżańskich w Krakowie na Wawelu.  Szkołę Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce reprezentowały: Aleksandra Rygiel, Monika Marek, Klaudia Kamińska, Kamila Granda, pani Halina Kiszka i pani dyrektor Maria Sopel. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w Katedrze na Wawelu u stóp Patronki św. Królowej Jadwigi. Na  uroczystości z okazji XVII rocznicy beatyfikacji królowej Jadwigi przybyły delegacje ze szkół z całej Polski, każdy uczestnik miał ze sobą czerwoną różę, którą złożył  pod Czarnym Krucyfiksem gdzie znajdują się relikwie św. Jadwigi Królowej. 

Po spotkaniu na Wawelu udaliśmy się do Seminarium na spotkanie z Rodziną Szkół Jadwiżańskich i wybory Królowej Roku oraz wykład z okazji 650-lecia konsekracji Katedry Wawelskiej w połączeniu z prezentacją. Całe spotkanie było pięknym przeżyciem ze spotkania z Patronką św. Jadwigą Królową.


8.06.2014 – Konkurs fotograficzny "Zespół pałacowo-parkowy w wiosennej aurze"

 

Uczennica klasy VI Monika Marek zdobyła I - miejsce w kategorii szkół podstawowych w konkursie fotograficznym „Zespół pałacowo-parkowy w wiosennej aurze". Nagrodę odebrała podczas przeglądu zespołów śpiewaczych w Zarzeczu w dniu 8 czerwca 2014r.

Gratulujemy, tak trzymaj!!!


9.06.2014 - Dzień Patrona Szkoły

 

           Dnia 9 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość obchodów Dnia Patrona Szkoły – św. Jadwigi Królowej. odbyły się 9 czerwca 2014r. w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce. W tym dniu cała społeczność szkoły  brała udział w obchodach Patronki naszej szkoły św. Królowej Jadwigi.

Uroczystość rozpoczęto mszą św. W Kościele Parafialnym w Żurawiczkach. Następnie w szkole odbył się konkurs  wiedzy o św. Królowej Jadwidze, przekazaniu sztandaru kl. V, część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz pokaz zbroi i walk rycerskich.


11.06.2014 – Wycieczka do Zoo


12.06.2014 – Spektakl „Najlepszy z najlepszych”

 

12 czerwca 2014 r. po raz kolejny do naszej szkoły przyjechał teatr „Kurtyna” z Krakowa ze spektaklem profilaktyczno – terapeutycznym pt.: ”Najlepszy z najlepszych”.

Opowiadał on o trudnych, ale bardzo ważnych  sprawach dla młodych ludzi: budowanie poczucia własnej wartości, podejmowanie decyzji i związaną z tym konieczność przewidywania skutków oraz ponoszenia konsekwencji życiowych wyborów. 

 W przedstawieniu była  również mowa o agresji i jej źródłach, przemocy fizycznej i psychicznej, które różnymi drogami wkradają się do naszego życia.  Spektakl poruszał niezwykle istotny problem – wsparcia w rodzinie, którego tak bardzo potrzebują młodzi ludzie, poszukujący własnej drogi życiowej.

Czekamy na następne spektakle tego krakowskiego teatru.


15.06.2014 – Parafiada


18.06.2014 – Egzamin na kartę rowerową

 

            W dniu 18 czerwca 2014 roku w naszej szkole odbył się egzamin dla uczniów klasy IV na kartę rowerową. W części teoretycznej były do rozwiązania testy dotyczące m.in. zasad ruchu pieszych i rowerzystów, znajomości znaków drogowych, pierwszeństwa na skrzyżowaniach, udzielania pierwszej pomocy. Po zaliczeniu testów uczniowie przystąpili do egzaminu praktycznego, w którym jadąc rowerem musieli wykonać prawidłowo zadania takie jak: włączenie się do ruchu, omijanie, zmiana kierunku ruchu, odpowiedniego reagowania na znaki drogowe, zatrzymania się itp. Wszyscy uczniowie pomyślnie zdali egzamin na kartę rowerową.


18.06.2014 – Projekt SORE


27.06.2014 – Zakończenie roku szkolnego

 

Koniec roku to z jednej strony radość – bo wakacje, a z drugiej – smutek, bo odchodzi klasa VI. I właśnie to ostatnie wydarzenie zdominowało naszą uroczystość.

Po uroczystej Mszy Świętej, rozdaniu świadectw z wyróżnieniem i nagród pożegnała się z nami ze łzami w oczach klasa VI. Klasa V żegnając szóstoklasistów również uroniła nie jedną łzę.

Po części artystycznej uczniowie pożegnali się ze swoimi wychowawcami,  nauczycielami , koleżankami i kolegami.

Do zobaczenia za dwa miesiące.

 


strona główna