ARCHIWUM - WYDARZENIA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011


1.09.2010 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

 

t_rozp1.jpg  t_rozp2.jpg  t_rozp3.jpg  t_rozp4.jpg  t_rozp5.jpg

Kolejny rok szkolny już się rozpoczął…

Pierwszego września w środę rozpoczęliśmy mszą świętą o godzinie 8.00 nowy rok szkolny 2010/2011.

W szkole Pani dyrektor Maria Sopel powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Szczególnie gorące słowa skierowane zostały do uczniów klasy pierwszej i zerówki.

Po części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do swoich klas na pierwsze po wakacyjne spotkanie.

 


15.09.2010 - Spotkanie z policjantem

 

t_poli1.jpg  t_poli2.jpg  t_poli3.jpg  t_poli4.jpg

 

            Dnia 15.09.2010r.   młodsi i starsi uczniowie naszej szkoły spotkali się z panem policjantem. Tematem spotkania była „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance. Chętnie odpowiadali na pytania policjanta, utrwalając w ten sposób wiadomości dotyczące bezpiecznego zachowania się na drodze, znajomości znaków drogowych , konieczności noszenia znaków odblaskowych itp. Rozmowy przebiegały sprawnie, dzieci zadawały mnóstwo pytań i udzielały mądrych, a czasem nawet bardzo śmiesznych odpowiedzi. Pan policjant był pełen podziwu, jak dużą wiedzę dzieci posiadają na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa . Za ciekawe i wyczerpujące odpowiedzi dzieci otrzymały od Pana policjanta kolorowanki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 


16.09.2010  OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI  KLASY IV

 

t_spr1.jpg  t_spr2.jpg  t_spr3.jpg

            O godz.8.00 uczniowie klasy czwartej napisali  sprawdzian czwartoklasisty przygotowany przez  CKE . Tegoroczny arkusz składał się z 2części polonistycznej i matematycznej zadań – 20 zadań zamkniętych i 4 otwartych. Motywem przewodnim sprawdzianu była czekolada.
Wszystkie zadania zamknięte były zadaniami wyboru wielokrotnego (uczeń wskazywał w nich jedną odpowiedź spośród podanych). Każde zadanie zamknięte sprawdzało jedną umiejętność i można było za nie uzyskać 1 punkt. Uczniowie musieli wyszukać informacje zawarte we fragmentach książek: „Świat czekolady” Valerie Barrett oraz „Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dahla, a także wykonać zadania dotyczące wiersza Danuty Wawiłow „Zapach czekolady”. Ponadto zadaniami zamkniętymi sprawdzano różne umiejętności: m.in. umieszczania daty w przedziale czasowym, wykonywania obliczeń dotyczących czasu i wagi, porównywania liczb oraz wskazywania źródła informacji (słownika, encyklopedii).
Z czterech zadań otwartych dwa sprawdzały umiejętność rozwiązywania zadań z treścią z matematyki (wykonywania obliczeń dotyczących wagi i pieniędzy), a dwa pozostałe umiejętność pisania. Uczniowie mieli napisać zaproszenie na obchody Święta Czekolady oraz list, w którym opowiedzą o tej imprezie.

Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut. Za test mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów.


23.09.2010 – Spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim

 

t_zan1.jpg  t_zan2.jpg  t_zan3.jpg  t_zan4.jpg  t_zan5.jpg

 

            W dniu 23 września 2010 r. w Zarzeckim Pałacu odbyło się spotkanie z światowej sławy reżyserem Krzysztofem Zanussim. Uczestniczyli w nim między innymi Przewodnicząca Związku Rodowego Dzieduszyckich Izabela Dzieduszycka, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Dzieduszyckich Wojciech Bazarnik, Sekretarz Związku Rodowego Dzieduszyckich Tomasz Wasilewski, Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz
Kiełbowicz, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki.
 
            W  spotkaniu  udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Zarzecze oraz młodzież ze szkół średnich z Przeworska i Zarzecza.  Bardzo nam się podobała  scenka   z życia rodu Dzieduszyckich pt. "Sadźmy róże", którą przedstawili uczniowie zarzeckiego gimnazjum. Następnie głos zabrał Krzysztof Zanussi, który w swoim wykładzie poruszył między innymi kwestię wartości we współczesnym świecie. Mówił do nas językiem prostym i zrozumiałym. Na koniec wybitny reżyser 
odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników spotkania , dotyczące nie tylko Jego twórczości, ale i również spostrzeżeń o otaczającej rzeczywistości.


PIĘKNY  UŚMIECH – PROGRAM PROFILAKTYCZNY

t_flu1.jpg  t_flu2.jpg

 

            Chcesz mieć piękny uśmiech to dbaj o zęby. Od października rozpoczynamy realizację programu "Piękny uśmiech - radosna przyszłość". Uczymy się podstawowych praw higieny jamy ustnej, prawidłowego szczotkowania i właściwego odżywiania się. Profilaktyka próchnicy zębów- fluoryzacja jest prowadzona 6 razy w roku średnio co 6 tygodni preparatem fluormex żel. Programem fluoryzacji są objęci wszyscy uczniowie naszej szkoły, fluoryzację prowadzi higienistka szkolna Pani Celina Świątek.

 


29.09.2010 - SPOTKANIE Z RODZICAMI

 

            Dnia 29 września 2010r o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie z rodzicami dotyczące wyboru trójek klasowych zapoznania ze Statutem, systemem oceniania, planem pracy szkoły, informacjami o   sprawdzianach i wynikach nauczania i zachowania. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor, na spotkaniu ogólnym omówiła Statut Szkoły, Wewnątrz Szkolny System Oceniania, zapoznała z zasadami pisania Sprawdzianów, Planem pracy szkoły oraz zaprosiła rodziców do wspólnej organizacji uroczystości szkolnych.

 Następnie Rodzice udali się na spotkania z wychowawcami klas.


08.10.2010 - Turniej sportowy MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ W BADMINTONA

t_tur1.jpg  t_tur2.jpg  t_tur3.jpg  t_tur5.jpg  t_tur6.jpg

            08.10.2010 r. w Szkole Podstawowej w Maćkówce odbył się turniej w badmintona zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce.  Uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzypowiatowym Turnieju w Badmintona  w następującym składzie: Kinga Szklarz i Jakub Gujda w grze deblowej zdobyli I miejsce, oraz Alicja Kuk i  Norbert Obarzanowski zajęli I miejsca w grach indywidualnych.

GRATULUJEMY ZWYCIĘSTWA!!!


18.10.2010 - Wyboru do Samorządu Uczniowskiego

 

t_wyb1.jpg  t_wyb2.jpg

18 września 2010r. w naszej szkole odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą  podczas, której uczniowie prezentowali swoje kandydatury.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: p. mgr Bożena Płonka oraz uczniowie: Donata Balawender, Paulina Winiarska, Malwina Mazur i Małgorzata Kotlińska.

Po podliczeniu głosów wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2010/2011:

- przewodnicząca - Donata Balawender
- zastępca -   Paulina Winiarska
- skarbnik -    Klaudia Nykiel
- sekretarz -   Dominika Ratowska

Funkcję opiekuna będzie pełniła: p. Bożena Płonka

Gratulujemy nowemu Samorządowi i życzymy owocnej pracy!!!


7.10. 2010r -  Dyskoteka kl. IV

 

t_zab1.jpg  t_zab2.jpg  t_zab3.jpg  t_zab4.jpg    

 

          7 października 2010r. odbyła się dyskoteka przygotowana przez Samorząd Uczniowski dla uczniów z klasy IV. Uczennice z klasy szóstej: Donata Balawender, Paulina Winiarska, Małgorzata Kotlińska, Paulina Obarzanowska przygotowały konkursy sprawnościowe dla „czwartaków” sprawdzające ich „dojrzałość szkolną”. Były to: jedzenie dżemu z zamkniętymi oczami, tańce z balonikami, turlanie jajek.

          Wyniki konkursów dowiodły przede wszystkim o doskonałym poczuciu humorów wszystkich uczestników dyskoteki. Po symbolicznym wypiciu soku z cytryny uczniowie klasy czwartej zostali przyjęci w poczet „starszaków”. A potem była dyskoteka.

 


18.09.2010 – Uroczysta akademia z okazji dnia Edukacji Narodowej

 

t_dn1.jpg t_dn2.jpg t_dn3.jpg t_dn4.jpg t_dn5.jpg t_dn7.jpg t_dn6.jpg t_dn8.jpg

 

            18 października, po zakończonych lekcjach odbyła się w naszej szkole  akademia  z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Zarzecze – Pan Wiesław Kubicki, sołtys wsi Maćkówka – Pan Florian Granda i inni przedstawiciele władz lokalnych. Uroczysty apel odbył się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Na początek został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy i szkoły. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Maria Sopel, która nakreśliła kierunki pracy i rozwoju szkoły oraz złożyła życzenia nauczycielom, pracownikom  i uczniom. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości. Podczas uroczystości   wręczono nagrody i odznaczenia wyróżniającym się nauczycielom naszej szkoły. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy IV. Były przemówienia, wiersze, piosenki i humorystyczne scenki traktujące o szkole. Impreza zakończyła się poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim wszystkich pracowników szkoły i zaproszonych gości.

 


20.10.2010 - WYJAZD DO TEATRU

t_tea1.jpg  t_tea2.jpg  t_tea3.jpg

            W dniu 20.10.2010 r. uczniowie klas 0 –III uczestniczyli w wycieczce do Przeworska. W czasie wycieczki wzięli udział w spektaklu teatralnym pod tytułem „Baśń o Królowej Śniegu”, gdzie aktorzy teatru zabrali wszystkich Widzów w niezwykłą podróż do krainy złej Królowej Śniegu. Jak w bajce wszyscy wiemy. Okrutna Królowa porywa chłopca Kaja. Na ratunek bratu spieszy Gerda, która swoim sercem potrafi zjednać sobie wielu przyjaciół. Wszyscy pomagają jej dotrzeć do pałacu Królowej Śniegu. Tam Gerda musiała ożywić zlodowaciałe serce Kaja, a było to możliwe tylko dzięki miłości i przyjaźni. Taką magiczną moc miał pocałunek Gerdy, który  odmroził serce brata. Kaj znowu rozpoczął życie pełne radości i miłości.


22.10.2010 - PRÓBNY  SPRAWDZIAN KLASY VI - Ucz się Jasiu ucz!

 

t_sprp1.jpg  t_sprp2.jpg  t_sprp3.jpg

 

            W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VI po raz pierwszy pisali próbny sprawdzian dla uczniów szkół podstawowych. W tym dniu sprawdzian rozpoczynał się  od godz. 11.00. Wszyscy uczniowie w 100 % przystąpili do próbnego sprawdzianu  w ciszy i skupieniu mieli sprawdzić co pozostało w ich pamięci z pięciu lat nauki.

Zmagania z testem trwały przez 60 minut. Czy to dużo ? czy mało?, któż to wie.

 Ale pamiętajcie czego się Jaś nie nauczy Jan nie będzie umiał.

Celem sprawdzianu było sprawdzenie umiejętności z zakresu:

Tegoroczny arkusz składał się z 27 zadań – 20 zadań zamkniętych i 7 otwartych. Motywem przewodnim sprawdzianu był zbójnicki szlak.
Wszystkie zadania zamknięte były zadaniami wyboru wielokrotnego (uczeń wskazywał w nich jedną odpowiedź spośród podanych). Każde zadanie zamknięte sprawdzało jedną umiejętność i można było za nie uzyskać 1 punkt. Uczniowie musieli wyszukać informacje zawarte we fragmencie  opowiadania „Na zbójnickim szlaku”  oraz wykonać zadania dotyczące wiersza  „Zbójnicy świerki” Joanny Kulmowej. Ponadto zadaniami zamkniętymi sprawdzano różne umiejętności: m.in. wskazywanie źródeł informacji,  wykonywanie obliczeń długości, redagowanie opowiadania o napadzie zbójników na wozy kupieckie, umieszczanie daty w przedziale czasowym, wykonywanie obliczeń pieniężnych, oraz wskazywanie źródła informacji (słownika, encyklopedii).
Z siedmiu zadań otwartych dwa sprawdzały umiejętność rozwiązywania zadań z treścią z matematyki (wykonywania obliczeń dotyczących długości i pieniędzy), a dwa pozostałe umiejętność pisania.

Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut. Za test mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów.


Pasowanie na ucznia

 

t_pasowanie1.jpg  t_pasowanie2.jpg  t_pasowanie3.jpg  t_pasowanie4.jpg  t_pasowanie5.jpg  t_pasowanie6.jpg  t_pasowanie7.jpg

 

          25 października  2010r. w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce odbyła się uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA. Na ten dzień uczniowie klasy pierwszej czekali bardzo niecierpliwie. Bardzo dobrze przygotowali się do tej uroczystości. Przede wszystkim  dokładnie poznali swoją szkołę. Zapoznali się ze wszystkimi jej pracownikami. Wiedzą w których klasach uczą się ich koleżanki i koledzy. Poznali  swoje prawa i obowiązki.

          W poniedziałek 25 października 2010r. o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zebrali się wszyscy uczniowie  szkoły, nauczyciele i rodzice pierwszoklasistów. Po części artystycznej przygotowanej przez bohaterów dnia oraz  ich starszych kolegów z klasy drugiej pani dyrektor Maria Sopel przyjęła uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz dotykając ramienia ucznia symbolicznym ołówkiem  włączyła  w poczet uczniów :

·         Amelię Gierczak

·         Natalię Gołębiowską

·         Gabrielę Kowal

·         Arletę Kuras

·         Michała Marka

·         Zuzannę Nykiel

·         Oliwię Ostrzywilk

·         Angelikę Pieniążek

·         Adriana Wilka

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz upominki od rodziców i kolegów z klasy drugiej. Pani dyrektor życzyła uczniom wielu sukcesów w nauce. Po zakończonej uroczystości najmłodsi udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 


27.10.2010 – Uczniowie klas 0 – III odwiedzili cmentarz.

 

t_wszystkich1.jpg  t_wszystkich2.jpg  t_wszystkich3.jpg  t_wszystkich4.jpg

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

„Człowiek tak żyje długo, jak długo trwa pamięć o nim”.

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki są to dni pamięci o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalanie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego odpoczynku zachowujemy należytą powagę, zastanawiamy się nad przemijaniem, przywołujemy ulotne wspomnienia. Cmentarz jest miejscem, gdzie spoczywają nasi najbliżsi. Święto Zmarłych jest to dobry moment na refleksję, także przed dalszym życiem, nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jest to okazja do wspomnień, do dzielenia się troskami, kłopotami z rodziną.


10.11.2010 – Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

t_listo1.jpg  t_listo2.jpg  t_listo3.jpg  t_listo4.jpg  t_listo5.jpg      

 

 

            Dnia 10 Listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej w Maćkówce odbyła się uroczysta akademia związana ze świętem odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęliśmy wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu szkoły. Uczniowie klasy VI pięknie przygotowali montaż poetycki, złożony z wierszy patriotycznych najwybitniejszych twórców, na tle nastrojowej muzyki Chopina. Wszyscy zgromadzeni odśpiewaliśmy utwór „Pierwsza Brygada”. Recytacje odbyły się nie tylko na tle pięknej muzyki, ale i na tle slajdów przedstawiających historię rozbiorową i  powstańczą Polski oraz pokazujące urokliwe zakątki naszego kraju. Uroczystość zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu narodowego.

 


10.11.2010 – LEKCJE HISTORII Z IPN

 

t_ipn1.jpg  t_ipn2.jpg  t_ipn3.jpg  t_ipn4.jpg

 

          W dniu 10 listopada 2010 uczniowie klasy V i VI mieli okazję uczestniczyć

w niecodziennej lekcji historii.

Po uroczystej akademii z okazji 11 Listopada odbyły się w naszej szkole lekcje przeprowadzone przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Panią Emilię Obarzanek. W klasie VI odbyła się lekcja pt.„A więc wojna” – polski wrzesień 1939”. Pani ciekawie opowiadała o przyczynach wybuchu II wojny światowej i o jej przebiegu, a w klasie V lekcja była związana z flagą pt. „Z flagą narodową przez historię najnowszą Polski”. W obu klasach Pani zajęcia prowadziła w grupach, na różnych materiałach źródłowych. Swój wykład wzbogacała różnymi slajdami (zdjęcia działań wojennych, dane statystyczne dotyczące wyposażenia naszej armii, historia powstania flagi, ) i autentycznymi filmami z okresu II wojny światowej ciekawie.


17.11.2010 - Wycieczka klasowa do kina

 

t_kino1.jpg  t_kino2.jpg  t_kino3.jpg

               W środę 17.11.2010 r. klasa IV wybrała się na wycieczkę do Rzeszowa, do kina Helios na film pt. „Legendy sowiego królestwa”. Główny bohater to Soren – sowa płomykówka, która po tym jak starszy brat wypycha ją z gniazda, trafia do St. Aggie, tajemniczej szkoły dla osieroconych sów. Tam, wraz z grupą nowych przyjaciół, Soren odkrywa, że w szkole rodzi się zło, które może zagrozić całemu lasowi Tyto,        w którym znajduje się ich królestwo. Ostatecznie po bardzo zaciekłej walce – zło zostaje pokonane.

              Film dostarczył nam wielu mocnych wrażeń a przy okazji zjedliśmy dużo popcornu i wypiliśmy kilka litrów coca-coli, a zużyte w drodze powrotnej kalorie uzupełniliśmy w pizzerii w Przeworsku.

            Pogoda dopisała (humory uczestników również) – był to ostatni piękny, jesienny dzień.


25.11.2010r - Konkurs plastyczny „Nastroje jesieni”

 

t_konkursplast.jpg

 

            25.11.2010r.  MDK w Przeworsku ogłosił wyniki konkursu plastycznego i fotograficznego pt. „Nastroje jesieni”.  Udział w konkursie wzięło 10 uczniów z naszej szkoły  z klas 0 – VI. Zwycięzcami konkursu okazali się najmłodsi artyści ze  szkoły.

         Troje dzieci z klasy „O”:  Izabela Obłoza, Natalia Pieniążek i Krystian Trojnar zdobyło trzy równorzędne I miejsca w konkursie plastycznym i fotograficznym „Nastroje jesieni” organizowanym po raz trzynasty przez MOK w Przeworsku.

        Celem konkursu było zwrócenie uwagi na urodę i zmienność otoczenia  oglądanego w barwach jesieni oraz twórczego wykorzystania tych walorów w malarstwie i fotografii.  W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 400 prac z całego powiatu przeworskiego, z tego 3 prace naszych najmłodszych uczniów zdobyły najwyższe lokaty w kategorii wiekowej sześciolatków.                                                   Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, kredki i słodycze.

            Gratulujemy małym artystom i życzymy dalszych sukcesów.


25.11.2010 - Światowy Dzień Pluszowego Misia

 MC900232136[1]Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”

                                   (H. Bechlerowa)

t_mis1.jpg  t_mis2.jpg  t_mis3.jpg  t_mis4.jpg  t_mis5.jpg

 

            Mały, duży, puchaty i gładki, stary i prosto ze sklepu – niezależnie od wieku i wyglądu  jest najukochańszą zabawką wszystkich dzieci. Chodzi oczywiście o pluszowego misia, który od 100 lat towarzyszy dzieciom na całym świecie.

            25 XI 2010 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia uczniowie z zerówki i klasy „I”   przyszli do szkoły      w towarzystwie swoich pluszowych ulubieńców.

Najpierw dzieci zatańczyły z misiami, potem   poznały  historię pluszowego misia, piekły misie z miodowego ciasta, uczestniczyły w zajęciach ruchowych i zawodach sportowych, oczywiście z misiami, tworzyły piękne prace plastyczne, układały życzenia urodzinowe dla misia. Miłym akcentem dla uczniów był poczęstunek – upieczony własnoręcznie wykonany pierniczek – miś.

Uczniowie obejrzeli także piękną i pouczającą bajkę „Przygody i wędrówki Misia Uszatka”.

Śmiechu i zabawy było co niemiara. Było miło i przyjemnie. Dzień ten był także okazją do promocji  czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów.


25 XI 2010 - ANDRZEJKI

            25 listopada w naszej szkole było głośno i wesoło, a to wszystko dlatego, że obchodziliśmy andrzejki. Impreza była podzielona na dwie grupy wiekowe. Na  korytarzu bawiły się przedszkolaki i uczniowie kl. I – III, a w sali gimnastycznej uczniowie z klas starszych. To był wieczór pełen atrakcji: andrzejkowe wróżby, słodkości, dobra zabawa. Naprawdę jest co wspominać.

Popatrzcie sami!

t_and1.jpg  t_and2.jpg  t_and3.jpg  t_and4.jpg  t_and5.jpg  t_and6.jpg

 


26.11.2010 - Zajęcie pokazowe w klasie „O”

 

t_lekcja1.jpg  t_lekcja2.jpg  t_lekcja3.jpg

 

            26 listopada 2010 roku Pani Agnieszka Ochyra przeprowadziła zajęcie pokazowe w grupie dzieci 6 letnich dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego naszej szkoły. Celem zajęcia było kształcenie gotowości dzieci do nauki czytania i pisania. Nauczycielka pokazała jak nasi najmłodsi uczniowie poprzez zabawę oraz ćwiczenia ruchowe, słuchowe i wzrokowe poznają nową literkę „k”. Wszystkie zabawy i treści skupiały się wokół zwierzątka kotka i piosenki „Wlazł kotek na płotek”.

            Zajęcia zostały wysoko ocenione przez nauczycieli, którzy zwrócili uwagę na duże zaangażowanie uczniów w czasie zajęć, zdyscyplinowanie grupy oraz miłą atmosferę  panującą w klasie. Dzieci chętnie wypowiadały się , pracowały metodami aktywnymi, sprawnie wykonywały powierzone zadania, nawet te o dużym stopniu trudności. Były swobodne, uśmiechnięte i zadowolone z osiągniętych sukcesów.


6 XII 2010   WYCIECZKA DO FANTAZJI     

 

t_fan1.jpg  t_fan2.jpg  t_fan3.jpg  t_fan4.jpg   t_mik1.jpg  t_mik2.jpg

 

            6 grudnia uczniowie klas „O- III” byli na wycieczce w parku rozrywki w Rzeszowie. Jak zwykle na dzieci czekały wspaniałe zabawy, zjeżdżalnie, wspinaczki, trampoliny, baseny z piłkami i armatki piłek. Każdy mógł spróbować swoich sił, wykazać się odwagą, pokonać własne słabości.

            Na koniec czekała na dzieci niespodzianka- spotkanie ze świętym Mikołajem. Każde dziecko mogło usiąść na kolanach świętego Mikołaja, porozmawiać z nim, a na koniec otrzymało od niego prezent – paczkę ze słodyczami. Mamy nadzieję, że ten dzień utkwi głęboko w pamięci naszym milusińskim.

 


PISZEMY LISTY DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

           Święty Mikołaj to postać baśniowa i przesympatyczna, która zastąpiła wizerunek Świętego Mikołaja z Miry.                                                                        

             Cudownie, że do dzisiejszych czasów przetrwał zwyczaj obdarowywania się prezentami. Teraz jest to zadanie naszego kochanego Mikołaja, który każdego roku przylatuje sobie do nas zaprzęgiem reniferów i zostawia nam prezenty pod choinką  z których ogromnie się cieszymy. Co rok Święty Mikołaj także dostaje tysiące listów od dzieci z listami prezentów jakie by chciały od niego dostać.                  

              A więc czy już napisałeś swój list do Świętego Mikołaja? Bo jeśli nie to jeszcze masz czas to zrobić. Ja ze swej strony każdemu z Was życzę, aby Święty Mikołaj przyniósł Wam pod choinkę ten upragniony prezent.


CHOINKA

 

         Współczesna choinka, przybrana świeczkami i innymi ozdobami pojawiła się najwcześniej na ziemiach niemieckich. Jej ojczyzną była najprawdopodobniej Alzacja. Tam właśnie zwyczaj polegający na wnoszeniu do domu wiecznie zielonej gałęzi i wieszaniu jej przy suficie został zastąpiony w XV lub XVI wieku stojącym drzewkiem wigilijnym.

            Zwyczaj przystrajania drzewka wigilijnego rozpowszechnił się zapewne na przełomie XVIII i XIX wieku. Wieczne zielone drzewko jest symbolem nadziei, długowieczności a także czarodziejskiej mocy przed złem. Ozdoby choinkowe też mają swoje znaczenie. Gwiazdka - przypomina gwiazdę Betlejemską i jest symbolem narodzenia i czystości. Lampki albo świece - przypominają o przyjściu na świat Światłości czyli Jezusa. Są też symbolem ogniska domowego. Łańcuch symbolizuje węża - kusiciela.


ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

image096.jpg 

            Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. W związku z tym chcielibyśmy życzyć  wszystkim przyjaciołom szkoły, mieszkańcom  Maćkówki oraz Gminy Zarzecze: świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów od Mikołaja - świąt Bożego Narodzenia dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy 2011 Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija...


             Życzymy Wam, aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór, aby przy świątecznym stole nie zabrakło Wam światła i ciepła rodzinnej atmosfery, aby w Waszych domach pojawiła się radość, szczęście, życzliwość, wzajemne zrozumienie i spełnienie marzeń. Aby w dniu Wigilii ogarnęło Was ciepło wigilijnej świecy, a jej blask zamienił się w żywe iskierki w oczach.                  Aby samotność odeszła w niepamięć a Wasza twarz i twarze bliskich Wam osób zawsze były rozpromienione uśmiechem, bez trosk, problemów, smutków, i aby w Waszym życiu były obecne same dobre myśli oraz wiara i nadzieja na lepsze jutro... Wesołych Świąt i Do Siego Roku!

                                                                        Składają : dyrektor szkoły Maria Sopel

                                                                                 nauczyciele i pracownicy szkoły


6-10.12.2010 r.  III AKCJA CHARYTATYWNA

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

 

t_pow1.jpg t_pow2.jpg

 

Nasza Szkoła wraz ze  Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Maćkówce przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji  Charytatywnej pod hasłem „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”. Do akcji dołączyli się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Maćkówki.  Akcja rozpoczęła się od 6 grudnia  i trwała do 10 grudnia 2010r. Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji  NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY zbieramy tylko dary rzeczowe. Dzięki ofiarności wszystkich darczyńców zebraliśmy 91,16 kg darów głownie żywność długoterminowa, słodycze, środki czystości i higieny osobistej oraz artykuły szkolne i papiernicze.

Zgodnie z tradycją Akcji zbiórki ,dary zostaną przekazane do GOPSu w Zarzeczu  z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu.

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM
Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM .


Bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny       

 

t_kiermasz1.jpg  t_kiermasz2.jpg  t_kiermasz3.jpg  t_kiermasz4.jpg

 

W grudniu przed świętami Bożego Narodzenia wychowawca i uczniowie klasy „O” przygotowali kiermasz świąteczny. Znalazły się na nim aniołki z masy solnej oraz robione na szydełku, pierniczki, ozdoby na choinkę z gipsu i masy solnej, kartki świąteczne, świeczniki, stroiki z choiny i wiele innych. Udało nam się dzięki hojności naszych rodziców zarobić 382 zł 50 gr. Za zarobione pieniądze kupimy zabawki dla zerówki. Pojawią się m.in. nowe auta, tory samochodowe, wózek dla lalek.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli kupić nasze ozdoby.

 


22.12.2010r.  SPOTKANIE WIGILIJNE W SZKOLE

 

t_wig1.jpg  t_wig2.jpg  t_wig3.jpg  t_wig4.jpg  t_wig5.jpg

W okresie przedświątecznym szkoła w Maćkówce zmieniła swój wygląd. W klasach i na korytarzach pojawiły się choinki przystrojone w ozdoby wykonane przez dzieci.
Na gazetkach dominuje tematyka świąteczna.

               W środę, tj. 22 grudnia odbyło się spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli na uroczystości szkolnej. Uczniowie pod opieką O.Sadoka interesująco przedstawili inscenizację jasełek, a uczniowie należący do koła muzycznego  zaśpiewali pięknie kilka polskich kolęd. Były również życzenia od samorządów uczniowskich.

              Pani Dyrektor serdecznie powitała zebranych i podziękowała za kontynuowanie pięknej tradycji spotkań przedświątecznych .
Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii dotyczący narodzin Jezusa, po czym łamano się opłatkiem i składano sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Po uroczystej akademii, wspólnie kolędowano.
Było miło i nastrojowo.


 5.01.2011 - Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy

 

  t_akcja1.jpg  t_akcja2.jpg  t_akcja3.jpg  t_akcja4.jpg  t_akcja5.jpg

5.01.2010, to dzień w którym po raz kolejny włączyliśmy się w akcję na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ już w niedzielę 9 stycznia 2011 roku orkiestra Jurka Owsiaka będzie grać po raz dziewiętnasty, a pieniądze zbierane będą  dla oddziałów urologii i nefrologii dziecięcej w całej Polsce.

Dziękujemy Rodzicom i Uczniom za włączenie się do akcji.


6.01.2011 - JASEŁKA

 

t_jase1.jpg  t_jase2.jpg  t_jase3.jpg  t_jase4.jpg  t_jase5.jpg  t_jase6.jpg

 

6 stycznia 2011 roku uczniowie naszej szkoły wystawili jasełka. Do remizy OSP przybyło wielu zaproszonych gości, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i najbliżsi naszych uczniów. Najpierw wystąpili najmłodsi uczniowie z klas O –III. Zaprezentowali widowisko pt. „Dziś gwiazda drogę wam wskaże”. Mali artyści, z wielkim przejęciem i tremą odegrali swoje role. W prosty, ale jakże piękny sposób dzieci przedstawiły historię narodzin Pana Jezusa. Byli pasterze, którzy pierwsi oddali hołd nowo narodzonemu i przybyli trzej królowie z darami, by oddać pokłon Jezusowi. Doskonałym uzupełnieniem spektaklu była dekoracja sali szopką, żłobkiem, sianem i gwiazdkami oraz nieznane wszystkim kolędy i pastorałki.  Z ogromnym przejęciem dzieci wcieliły się w postaci -Maryi, Józefa , pasterzy, trzech Króli, czy aniołów.  Później obejrzeliśmy historię narodzin Pana Jezusa w wykonaniu starszych  uczniów  klas IV- VI.

Występy dzieci, bardzo się podobały zgromadzonym gościom, którzy nagrodzili małych aktorów gromkimi brawami. Rodzice mieli okazję obejrzeć swoje dzieci tym razem w roli aktorów, którzy grali znakomicie i z wielkim zaangażowaniem.

 Tegoroczne przedstawienia udowodniły, że w szkole w Maćkówce nie brakuje wspaniałych talentów.

Uczniów, do tego niezwykłego przedstawienia, przygotowali: Agnieszka Ochyra, ksiądz Sadok i nauczycielki kształcenia zintegrowanego: Lucyna Ozimek, Bożena Pelc i Bożena Płonka.

Przygotowania do prezentacji jasełek trwały długo, gdyż pierwsze próby odbyły się już na początku listopada.. W działania bardzo zaangażowali się rodzice, którzy zadbali o piękne stroje dla swoich dzieci. Bardzo im za to dziękujemy.


10.01.2011r. KALENDARZE DLA KLASY I

 

t_wy1.jpg

 

 Miła niespodzianka na początek nowego roku. Uczniowie klasy I otrzymali kolorowe kalendarze w ramach projektu „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Te kolorowe kalendarze na rok 2011 współtworzyli ich koleżanki i koledzy ze szkół biorących udział w Projekcie.

 


12.01.2011 r. SPRAWDZIAN KLASY VI

 

t_sp61.jpg  t_sp62.jpg

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VI po raz pierwszy pisali sprawdzian dla uczniów szkół podstawowych. W tym dniu cała szkoła rozpoczynała zajęcia od godz. 10.00 , tylko klasa VI od godz. 8.00. Wszyscy od rana w ciszy i skupieniu mieli się sprawdzić co pozostało w ich pamięci z pięciu lat nauki.

Zmagania z testem trwały przez 60 minut. Czy to dużo ? czy mało?, któż to wie.

 Ale pamiętajcie czego się Jaś nie nauczy Jan nie będzie umiał.

Analiza sprawdzianu zostanie omówiona na radzie pedagogicznej i przedstawiona rodzicom na spotkaniu.


13.01.2011 r. SPRAWDZIAN KLASY III

 

t_sp31.jpg  t_sp32.jpg

 

            W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy III po raz pierwszy pisali próbny sprawdzian dla uczniów szkół podstawowych. W tym dniu cała klasa rozpoczynała sprawdzian od godz. 8.00. Sprawdzian składał się z 2 części: polonistycznej i matematycznej i trwał 2 razy po 45 min. Wszyscy od rana w ciszy i skupieniu mieli się sprawdzić co pozostało w ich pamięci z pierwszego etapu nauki. Analiza sprawdzianu zostanie omówiona na radzie pedagogicznej i przedstawiona rodzicom na spotkaniu.

 


17-27.01.2011r. FERIE ZIMOWE

 

t_ferie1.jpg  t_ferie2.jpg  t_ferie3.jpg  t_ferie4.jpg  t_ferie5.jpg

 

Od poniedziałku rozpoczynamy ferie zimowe, a tu śniegu ani na lekarstwo, piękna wiosenna pogoda. W szkole będą się odbywać różnego rodzaju zajęcia: poniedziałek zajęcia sportowe na sali oraz rozwiązywanie zadań do sprawdzianu  i wtorek zajęcia muzyczne, środa tańce, czwartek zajęcia artystyczne, piątek zajęcia komputerowe . Oprócz zajęć sportowych w naszej szkole będą prowadzone zajęcia artystyczne, taneczno – sportowe, Ortografia na wesoło, Aerobik, Rozrywki z komputerem, Zajęcia plastyczne.

Zajęcia zorganizowane w naszej szkole będą trwać od 17 – 21 lutego 2011 r., a  pozostałe dni będą wolne.


05.02.2011r. DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

t_dzb1.jpg  t_dzb2.jpg  t_dzb3.jpg  t_dzb4.jpg  t_dzb5.jpg  t_dzb6.jpg  t_dzb7.jpg  t_dzb8.jpg

Impreza środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka odbyła się dnia 5 lutego 2011r w Remizie OSP w Maćkówce. Uroczystość zgromadziła licznych seniorów pragnących zobaczyć swoje wnuki w roli artystów. Obchody rozpoczęła pani dyrektor Maria Sopel wygłaszając okolicznościowe przemówienie. Każda klasa poczynając od oddziału przedszkolnego wzięła udział w montażu słowno – muzycznym. Recytacje, śpiewy i tańce, dzieci spotkały się z żywym aplauzem publiczności. Klasa III wspierała aktorskimi popisami umilając uroczystość, klasa II przedstawiła inscenizację pt. ,,Kopciuszek’’.

Na zakończenie części artystycznej wystąpił samorząd szkolny składając  życzenia wszystkim seniorom. Aby babcie i dziadkowie nie zapomnieli o wspólnym spotkaniu otrzymali od wnuków własnoręcznie wykonane upominki.

 Następnie goście zostali podjęci poczęstunkiem przygotowanym  przez mamy z Rady Rodziców. Kolejną częścią imprezy była zabawa przy dźwiękach muzyki.  Wielu seniorów ruszyło w tany ze swymi wnuczętami. W miłej atmosferze dziadkowie długo towarzyszyli zabawie dzieci. Ta uroczystość - można rzec „spotkanie pokoleń” sprawiła wiele radości zarówno dzieciom jak i zaproszonym seniorom.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka składamy serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu życiowego i szczęścia w gronie najbliższych. Oby dalej potwierdzali tezę, że jesień życia też może być piękna!

 

Ps. Pani dyrektor serdecznie dziękuje Radzie Rodziców i Nauczycielom za przygotowanie uroczystości.


14.01.2011 r. ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU 2010/2011

 

          Jak ten czas szybko leci i oto już mamy pół roku nauki za sobą. Przyszedł czas na rachunek sumienia: jak wykorzystałem ten czas? Jakim jestem uczniem ?  Jak mnie oceniają nauczyciele, koledzy, rodzice ? Do której grupy uczniów należę ?

         Koniec semestru to czas rozliczeń dla dobrych uczniów jest to czas radości dla innych smutku i refleksji. W naszej szkole mamy powód do radości,  ponieważ te dobre uczynki przeważyły i przedstawiają się w następujących wynikach w nauce

 i zachowaniu.

c_kuserDo czołówki naszych uczniów należą:

Klasa I:

Natalia Gołębiowska

Amelia Gierczak

Angelika Pieniążek

 

Klasa II:

Dawid Pelc

Filip Pieniążek

Krystian Pelc

 

Klasa III:

Aleksandra Rygiel

Aleksandra Szymańska

Monika Marek

 

 

Klasa IV:

Alicja Kuk – 4,8

Marzena Hajczewska - 4,7

Klaudia Nykiel – 4,7

Janek Wilk - 4,7

 

Klasa V:

Aleksandra Niemiec – 5,25

Jakub Gujda – 4,8

Daniel Pieniążek – 4,75

 

Klasa VI:

Marcin Gierczak – 4,9

Paulina Winiarska – 4,7

Malwina Mazur – 4,6

 

Warto zwrócić uwagę na frekwencję uczniów naszej szkoły ze średniej klas wynika że uczniowie lubią uczęszczać do szkoły i  nie opuszczają zajęć co wpływa na wyniki uczniów nauce jak również na miłą i przyjemną atmosferę. Najczęstszym powodem nieobecności ucznia i nauczyciela w szkole jest choroba.

 


03.02.2011r. SPOTKANIE Z RODZICAMI

 

W dniu dzisiejszym odbyło się II spotkanie z rodzicami dotyczące podsumowania wyników nauczania i zachowania. Na spotkaniu z rodzicami połączonym z wywiadówką Pani dyrektor Maria Sopel podsumowała pracę szkoły w ciągu

I semestru.


14.02.2011r. WALENTYNKI

 

t_wa1.jpg  t_wa2.jpg  t_wa3.jpg  t_wa4.jpg  t_wa5.jpg  t_wa7.jpg  t_wa8.jpg

 

W dniu 14.02.2011r. klasy 0 – III i klasy IV – VI obchodziły Walentynki – wszyscy obdarowywali się serduszkami i życzeniami. W tym dniu wszyscy byli dla siebie bardzo mili i uprzejmi, aż miło patrzeć. W naszej  szkole nie brak zakochanych i Dżentelmenów, którzy obdarowywali swoje Walentynki serduszkami i lizakami.


17.02.2011r. KONKURS SKO „Moja Skarbonka”

 

t_sko1.jpg  t_sko2.jpg  t_sko3.jpg  t_sko4.jpg  t_sko5.jpg  t_sko6.jpg  t_sko7.jpg  t_sko8.jpg

 

W dniu dzisiejszym został rozstrzygnięty konkurs SKO pt. „Moja Skarbonka” dla uczniów klas 0 – VI. Celem konkursu była popularyzacja idei systematycznego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Prace konkursowe wykonywane były z dowolnych materiałów i wg własnego pomysłu. Na konkurs wpłynęło 18 prac. Komisja oceniała prace w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria – kl.0 – I, II kategoria – kl. II – III,

III kategoria  IV-VI.

Zwycięzcami  I kategorii są:

 

I miejsce – Adrian Wilk

II miejsce – Adrian Płocica

III miejsce – Sebastian Zazula

 

W II kategorii zwycięzcami są:

 

I miejsce – Karol Słomiany

II miejsce – Aleksandra Rygiel

III miejsce – Jakub Szklarz

III miejsce – Kacper Kocur

 

Do III kategorii nie wpłynęła żadna praca.

 

Wszyscy zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

Fundatorem nagród był PKO Bank Polski.


19. 02. 2011 „ Zapobiegajmy pożarom”

 

t_konku1.jpg

 

Uczennica klasy „0” Izabela Obłoza zdobyła wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.

Na spotkaniu laureatów 19 lutego 2011 roku w zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odebrała dyplom i nagrody za udział w konkursie: książkę „Najpiękniejsze baśnie”, farby akrylowe i zestaw pędzli jak na prawdziwą artystkę przystało.

t_konku2.jpg

 

W kwietniu Izabela otrzymała dyplom za udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”

 


 

23.02.2011r. ZABAWA KARNAWAŁOWA

 

t_kar1.jpg  t_kar2.jpg  t_kar3.jpg  t_kar4.jpg

 

Jak się bawić to się bawić!!!

W dniu 23 lutego 2011 r. w remizie OSP odbyła się zabawa karnawałowa dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Na bal karnawałowy uczniowie przygotowali przeróżne stroje wykonane przez siebie i przy pomocy rodziców.

Do tańca przygrywał wszystkim zespół muzyczny Pana Piotra Szklarza. Były tańce, konkursy oraz smaczne jadło, które przygotowała Rada Rodziców.

Czas płynął szybko i przyjemnie  przy dźwiękach muzyki.

 


„Szkolna stołówka”

W szkole trwa akcja dożywiania, ciepłe posiłki (3 razy drugie danie i 2 razy zupa + kompot ) są dowożone przez firmę Hołowaty  Hubert  OTYLYA  z  Wierzbnej.
  Z dotowanych posiłków korzysta 23 uczniów.

        Obiady są bardzo smaczne o czym świadczy fakt, że coraz więcej uczniów korzysta z płatnych posiłków w szkole.

Życzymy wszystkim smacznego !!!!


8.03.2011 - DZIEŃ KOBIET - SZKOLNY KONKURS PIOSENKI

t_pios01.jpg  t_pios02.jpg  t_pios03.jpg  t_pios04.jpg  t_pios05.jpg  t_pios06.jpg  t_pios07.jpg  t_pios08.jpg  t_pios09.jpg  t_pios10.jpg  t_pios11.jpg  t_pios12.jpg  t_pios13.jpg  t_pios14.jpg

W dniu 8 marca 2011r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs piosenki pt. „Każdy śpiewać może” organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce. Konkurs był realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria uczniowie klas 0 – III, II kategoria uczniowie klas IV – VI.

Do konkursu zgłosiło się 35 uczniów.  Jury składało się z 3 osób Pani Dyrektor Maria Sopel, Pani Agnieszka Ochyra i Pani Lucyna Ozimek. Jury zwracało uwagę na znajomość słów piosenki, poprawną linię melodyczną oraz strój.  Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury ogłosiło wyniki.

W kategorii I : I miejsce-   Izabela Obłoza z kl. 0, Aleksandra Rygiel z kl. III
II miejsce -
Amelia Gierczak – kl. I, Natalia Gołębiowska – kl. I, Kamila Granda – kl. II, Klaudia Kamińska – kl. II, Aleksandra Szymańska – kl. III

III miejsce - Oliwia Ostrzywilk kl. I. Angelika Pieniążek kl. I, Zuzanna Nykiel kl. I, Marlena Flak kl. II, Aurelia Preisner kl. II, Zuzanna Pędzibyk kl. III, Monika Marek kl. III, Martyna Kotlińska kl. III, Sabina Ratowska kl. III

W kategorii II - I miejsce: Klaudia Nykiel – kl.IV,

II miejsce: Jakub Gujdakl.V

III miejsce: Aleksandra Niemiec kl. V, Marzena Hajczewska kl. IV, Justyna Dyrkacz kl. IV, Alicja Kuk kl. IV, Maria Sobala kl. IV

Zwycięscy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i lizaki, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i lizaki w nagrodę pocieszenia ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce.


PRÓBNY SPRAWDZIAN KL.III

t_sp3-1.jpg  t_sp3-2.jpg

             W dniu 17 marca 2011 r. odbył się próbny sprawdzian w klasie III. Do sprawdzianu przystąpiło 100 % uczniów klasy III. Już od 3 lat uczniowie w nasze szkole piszą sprawdzian po klasie trzeciej przygotowany przez wydawnictwo OPERON. Celem tego sprawdzianu jest sprawdzenie umiejętności, jakie nabywa dziecko kończąc I etap nauki w szkole podstawowej. Test jest tak skonstruowany, że sprawdza umiejętności w zakresie standardów:

- czytania ze zrozumieniem

- pisania

- rozumowania

- korzystania z informacji

- wykorzystania wiedzy w praktyce

Życzymy  wysokiego wyniku !

 


21.03.2011 - EKOLOGICZNY DZIEŃ WIOSNY

 

t_wiosna1.jpg  t_wiosna2.jpg  t_wiosna3.jpg  t_wiosna4.jpg  t_wiosna5.jpg  t_wiosna6.jpg  t_wiosna7.jpg  t_wiosna8.jpg  t_wiosna9.jpg


21 marca 2011 r
w naszej szkole odbył się Ekologiczny Dzień Wiosny w tym dniu wszyscy uczniowie realizowali program ekologiczny. Program obejmował wiedzę ekologiczną dotyczącą odpadów, ochrony środowiska, oszczędzania wody i energii. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną.  Po zajęciach odbyła się wspólna parada powitania wiosny. Każda klasa przygotowała transparent i stroje. Wszyscy uczniowie z pod szkoły wyruszyli w trasę z transparentami i w strojach z recyklingu. Przemaszerowali przez wioskę zachęcając mieszkańców Maćkówki do segregacji śmieci, ochrony wody i przyrody, oszczędzania energii i wrócili do szkoły. Tam odbyła się wspólna segregacja makulatury, plastików, puszek aluminiowych i nakrętek plastikowych. 

 


 POLITECHNIKA   DZIECIĘCA

t_poli1.jpg  t_poli2.jpg  t_poli3.jpg  t_poli4.jpg  t_poli5.jpg

  Uczniowie naszej szkoły z klasy V i VI wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w dniu 25.03.2011 r.

Zadaniem Politechniki Dziecięcej było pokazanie młodym „studentom” czegoś, czego nie mają w szkołach. Wykładowcy Politechniki Rzeszowskiej chcieli  zainteresować dzieci nauką, która przedstawiona w ciekawy i dostosowany do wieku uczestników sposób doprowadzi do tego, że zaczną interesować się nie tylko grami video i TV. Wykłady z fizyki, mechaniki, chemii czy astronomii przygotowane były  z wykorzystaniem zdjęć i filmów, które interesują tą grupę dzieci.

Zajęcia były bardzo interesujące, dzieci chętnie wykonywały określone zadania. Następnie odbył się krótki egzamin ze zdobytej wiedzy i zajęcia laboratoryjne. Mam nadzieję, że chociaż części z nich udało się zainteresować tematyką wykładów to może już niedługo niektórzy z nich wybiorą drogę naukową, a dzięki temu Polska zyska nowego naukowca.


PROGRAM PROFILAKTYCZNY  W KLASACH 0- III
„Klub bezpiecznego Puchatka”

   Program Profilaktyczny został zrealizowany w klasach  0– III we wrześniu 2010r. Celem programu było poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie drogi do szkoły i domu oraz zasad bezpieczeństwa w domu i szkole. W ramach realizacji tego programu odbyło się spotkanie z policjantem, następnie uczniowie ćwiczyli zasady przechodzenia przez jezdnię, wsiadanie i wysiadanie z pojazdów oraz właściwe  zachowanie  się podczas pieszych wycieczek. Na zakończenie programu odbył się konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa pt. „Jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi”.                                 


PROGRAM PROFILAKTYCZNY  W KLASACH I - III 
„Owoce, warzywa i soki są na 5”

t_owoce1.jpg  t_owoce2.jpg  t_owoce3.jpg  t_owoce4.jpg

Program Profilaktyczny został zrealizowany w klasach I – III w okresie od 19 października do 8 lutego.

Celem programu było przekazanie wiedzy o składnikach odżywczych warzyw i owoców niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Poznanie zasad zdrowego stylu życia, estetyki spożywania posiłków oraz kształtowanie świadomości o konieczności różnorodnego i racjonalnego odżywiania się.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, chętnie sami przygotowywali, posiłki z wykorzystywaniem warzyw i owoców, które później wspólnie spożywali, demonstrując zasady kulturalnego ich spożywania.  Uczniowie również  wykonywali  ciekawe i estetyczne prace plastyczne. 


PROGRAM PROFILAKTYCZNY  W KLASIE III

„Zrozumieć siebie”

 

t_profil1.jpg  t_profil2.jpg

 

Program Profilaktyczny „Zrozumieć siebie” rozpoczął się w 28 marca 2011r  w klasie III.

Celem programu jest pomoc dzieciom w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie, swoich stanów emocjonalnych, zachowań w relacjach interpersonalnych. Zrozumieć siebie, czyli uświadomić sobie swoją wyjątkowość, odkryć posiadane umiejętności i możliwości. Świadomość posiadanych wad i zalet daje podstawę do tworzenia adekwatnej samooceny, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania w relacjach społecznych. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci będą miały możliwość uzyskania informacji zwrotnych na temat własnej osoby, własnych zachowań.

Program jest realizowany od 28 marca do 10 czerwca 2011 r. Uczniowie cieszą się dużym zainteresowaniem i aktywnością na zajęciach.


SPRAWDZIAN KL.VI 2011

t_spra1.jpg  t_spra2.jpg  t_spra3.jpg

            Co roku uczniowie klas VI w całej Polsce piszą na zakończenie szkoły           (w kwietniu) sprawdzian interdyscyplinarny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Również i w naszej szkole w dniu 5 kwietnia 2011 r. odbył się ogólnopolski sprawdzian klas VI. Do sprawdzianu w naszej szkole przystąpiło 100 % uczniów.

Sprawdzian jest tak skonstruowany, że sprawdza umiejętności w zakresie standardów:

- czytania ze zrozumieniem

- pisania

- rozumowania

- korzystania z informacji

- wykorzystania wiedzy w praktyce

Nie było większego zaskoczenia, uczniowie uznali, że sprawdzian nie był trudny.  W maju nadejdą wyniki. Czy będą zaskoczeni? Zobaczymy.

Życzymy  wysokiego wyniku !

 


 

POWIATOWY  FESTIWAL  PIOSENKI „KOLOROWY MIKROFON”

 

t_konku6.jpg  t_konku7.jpg

                     W dniu 9 kwietnia 2011r. w Miejskim Domu Kultury w Przeworsku odbył  się Festiwal Piosenki Przedszkolnej pt. „Kolorowy mikrofon”. Naszą szkołę reprezentowała jedna uczennica Izabela Obłoza z oddziału przedszkolnego. Za udział w tym Festiwalu otrzymała dyplom i maskotkę.

Gratulujemy Izabeli za reprezentowanie naszej szkoły!

 


MIĘDZYSZKOLNE  KONKURSY  EKOLOGICZNE

 

t_lasy1.jpg  t_lasy2.jpg  t_lasy3.jpg  t_lasy4.jpg  t_lasy6.jpg

 

13 kwietnia 2011 r w naszej szkole odbył się  Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny  pt. „Las blisko nas” dla klas IV i VI oraz Międzyszkolny Turniej Ekologiczny

Klas II i III  pt. „Zostań przyjacielem przyrody”.  Tematyka konkursów obejmowała program danej klasy poszerzony o treści ekologiczne. Test obejmował różnorodne zadania typu: Krzyżówka, wykreślani, uzupełnianie zdań, wybór jednej z trzech odpowiedzi, dobieranie puzzli. Czas turnieju trwał 1 godzinę.

          Po zakończeniu konkursów na wszystkich uczestników czekał iluzjonista, który przez 45 minut bawił swoimi magicznymi sztuczkami wszystkich uczestników konkursów. W tym czasie komisja oceniała prace.

             W konkursach wzięło udział 27 uczniów z czterech szkół: Szkoła Podstawa im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce, Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zarzeczu oraz Zespół Szkół im. św. Brata Alberta w Żurawiczkach.

.  Po sprawdzeniu wszystkich prac jury ogłosiło wyniki.

W kategorii I klas II – III laureatami zostali:

I – miejsce zespół ze szkoły w Maćkówce w składzie:

Monika Marek, Aleksandra Rygiel,  Aleksandra Szamańska

II – miejsce 2 zespoły ze szkoły w Zarzeczu w składzie:

Kl.3 a – Izabela Fugiel,  Wiktoria Płocica, Oskar Horoszkiewicz

Kl.3 b – Dominik Kuma, Jakub Bukowy, Hubert Hubacz

III – miejsce zespół ze szkoły w Żurawiczkach w składzie:

Patryk Wlazło, Kamila Bluczak, Kinga Niźnik

III – miejsce zespół ze Szkoły w Maćkówce w składzie:

Dawid Pelc,  Krystian Pelc, Filip Pieniążek

W kategorii II klas IV – VI laureatami zostali:

I – miejsce Aleksandra Niemiec – SP Maćkówka

II – miejsce Krzysztof Miedniczek – SP Zarzecze

III – miejsce Jakub Gujda – SP Maćkówka

IV – miejsce Mateusz Świerk – SP Zarzecze

V – miejsce Karolina Mazur – SP Żurawiczki

Zwycięscy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce.

Wszystkim uczestnikom konkursu Gratulujemy wyrównanej wiedzy.

 Jury zwracało uwagę nawet na najdrobniejsze szczególiki zawarte w zadaniach testowych i skrupulatnie obliczało punkty, bo miejsca ważyły się nawet o ½ punkta.


ILUZJONISTA W SZKOLE

t_magik1.jpg  t_magik2.jpg  t_magik3.jpg

           W dniu 13 kwietnia 2011r. w naszej Szkole odbył się spektakl sztuczek magicznych. Przez 45 minut iluzjonista bawił wszystkich uczniów i nauczycieli swoimi sztuczkami. Zainteresowanie wszystkich było ogromne, każdy chciał brać udział choćby w jednej sztuczce. Nasi uczniowie wykazali się dużą odwagą i precyzją w wykonywaniu określonych zadań magicznych. Nawet swoich sił z magią próbowała Pani dyrektor Maria Sopel.


PROFILAKTYKA W SZKOLE

               W dniu 14 kwietnia 2011 r. w klasach 0 – III został zrealizowany program profilaktyczny pt. „Bezpieczna droga ze szkoły do domu”. Program ten uczył dzieci jak mają się zachować w drodze, gdy ktoś obcy chce im coś podarować, zabrać do samochodu lub gdy je wypytuje o sprawy rodzinne, bądź gdzie mieszkają, kto jest teraz w domu. Celem tych zajęć była nauka dzieci odmawiania.

                 Program profilaktyczny w klasach IV – VI pt. „ Niebezpieczne tabletki” miał na celu przestrzec uczniów przed szkodliwością brania różnego rodzaju leków, brania od obcych cukierków lub innych smakołyków niewiadomego pochodzenia.  Zachowania się wobec nieznajomych, którzy chcą nawiązać kontakt a w zamian oferują prezenty w postaci smakołyków.


SPOTKANIE Z POLICJĄ

                W dniu 14 kwietnia 2011 r. w klasach IV – VI odbyło się spotkanie z Panem policjantem podkomisarzem Andrzejem Trelką i młodszym aspirantem

Panią Justyną Urban. Tematem spotkania było zastraszanie i ośmieszanie kolegów i koleżanek. Podkomisarz  przedstawił uczniom sytuację i przepisy prawne, jakie grożą  osobom popełniającym wykroczenie lub przestępstwo.  Bardzo dokładnie wyjaśnił uczniom co kryje się pod hasłem przestępstwo (groźby słowne, wykorzystywanie telefonów komórkowych lub Internetu w celu ośmieszania lub zastraszania innych). Również dokładnie wyjaśnił kto i kiedy może odpowiadać przed sądem oraz jakie mogą ich spotkać kary za złe uczynki. Spotkanie było bardzo interesujące uczniowie mieli wiele pytań na które podkomisarz Andrzej Trelka  starał się jak najdokładniejszych udzielić informacji.


TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

t_wp1.jpg  t_wp2.jpg

               W dniu 15 kwietnia 2011 r.  w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej.  Z naszej szkoły do Eliminacji Gminnych zakwalifikowało się 5 laureatów konkursu szkolnego: Jakub Gujda, Aleksandra Niemiec, Alicja Kuk, Marcin Gierczak, Kinga Szklarz.                  W konkursie udział wzięło 30 uczniów z 6 szkół podstawowych i 2 gimnazjów.


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

t_ortografia2.jpg  t_ortografia3.jpg  t_ortografia4.jpg

             W dniu 15 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Zarzeczu odbył się konkurs ortograficzny dla klas III. Naszą szkołę reprezentowała trójka uczennic tj. Monika Marek, Aleksandra Rygiel, Aleksandra Szymańska. W konkursie wzięło udział 24 uczniów. Nasze uczennice  Aleksandra Szymańska, Monika Marek znalazły się w pierwszej dziesiątce tuż za nimi usytuowała się Aleksandra Rygiel. Wszystkie uczennice otrzymały dyplomy i upominki.

Gratulujemy udziału w konkursie!


POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

 

 

t_konku3.jpg  t_konku4.jpg  t_konku5.jpg

             W dniu 16 kwietnia 2011r. w Miejskim Domu Kultury w Przeworsku odbył  się Konkurs plastyczny pt. „Las blisko nas”. Naszą szkołę reprezentowało 5 uczniów z klas 0 – III . Nagrodę w kategorii klas „oddziały przedszkolne” otrzymał Krystian Trojnar z oddziału przedszkolnego.

              Za udział w tym Konkursie otrzymał dyplom i bajkę.

Gratulujemy Krystianowi zwycięstwa!   

        


AKADEMIA Z OKAZJI DNIA ZIEMI

t_lasy5.jpg

                  W dniu 18 kwietnia 2011r  w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi, przygotowana przez uczniów klasy V i VI pod okiem Pani Haliny Kiszki nauczyciela przyrody.  Myślą przewodnią akademii było hasło  „ Las blisko nas”. Uczniowie w swoim spektaklu teatralnym przedstawili jak należy chronić lasy, dbać o ochronę przyrody i środowiska, jak należy segregować śmiecie.

                 Również przedstawili informacje co może się stać w przyszłości z przyrodą i lasami jeśli nie będziemy wszyscy o nią dbać.

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły obejrzeli program artystyczny o tematyce ekologicznej przygotowany przez uczniów klas IV – VI.

Po części artystycznej p. dyrektor Maria Sopel wręczyła dyplomy uczniom, którzy wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ekologicznym.

Laureaci konkursu szkolnego:

I m – Jakub Gujda – kl. V

II m – Aleksandra Niemiec – kl. V

III m – Marcin Leszczyński – kl. V

 


Wielkanoc w Polsce

Wielkanoc w Polsce przypada zawsze na siódmy dzień tygodnia    czyli na niedzielę. Jest ona wówczas określana jako Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.                                                                                                                                                                                                                               Tradycyjnie obchody Świąt wielkanocnych rozpoczyna się na 40 dni przed  jej nastaniem.

                      Polska tradycja wielkanocna to przede wszystkim święcenie pokarmów w Wielką Sobotę ale nie tylko. To również składane sobie życzenia świąteczne w czasie dzielenia się jajkiem. Na polską tradycję wielkanocną składają się też, pomysłowe i dość charakterystyczne ozdoby wielkanocne. Polska Wielkanoc oznacza też prezenty świąteczne – mówi się wówczas, że przyniósł je zajączek lub kurczaczek wielkanocny. Święta te, to również oryginalne i ciekawe ozdobne kartki. Wysyłamy je znajomym oraz najbliższym, z którymi nie będziemy mogli się w te dni zobaczyć. Do swojej dyspozycji mamy zarówno tradycyjne jak i elektroniczne kartki świąteczne.

 

t_wielkano1.jpg  t_wielkano2.jpg  t_wielkano3.jpg

 

                  Akademia w naszej szkole również już należy do tradycji. Co roku w tym dniu uczniowie przygotowują akademię o Męce Pańskiej i Zmartwychwstaniu pod okiem o. Pawła Strąkowskiego, uczniowie, nauczyciele składają sobie wzajemnie życzenia.  Ten dzień jest od rana dniem świątecznym.

 

 

ŻYCZENIA

 

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.

Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego święconego w gronie najbliższych

                       szczerze życzy

                         Dyrektor Szkoły – Maria Sopel

                         Rada Pedagogiczna i Uczniowie


Program profilaktyczny: „Czyste powietrze wokół nas”

 

t_dym1.jpg  t_dym2.jpg  t_dym3.jpg

 

Uczniowie klasy „0” w drugim półroczu realizowali program przedszkolnej edukacji antynikotynowej pt: „Czyste powietrze wokół nas”. Celem tego programu było wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Program składał się z kilku zajęć warsztatowych np.

- obserwacja w środowisku różnych źródeł i rodzajów dymu

- Co i dlaczego dymi?

- Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

- Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

- Jak unikać dymu papierosowego?

Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. W wyniku zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego, zaczęły zastanawiać się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażone są na wdychanie dymu z papierosa.


TEATRZYK „JA CALINECZKA”

- „Bo bajki to świat którego nie znamy

  Bo bajki radość nam wielką dają

  Dlatego dzieci je bardzo kochają…”

t_cal1.jpg  t_cal2.jpg  t_cal3.jpg  t_cal4.jpg

 

Calineczkę powinny znać i kochać wszystkie dzieci.

 

Właśnie dlatego zespół Katolickiego Teatru  Edukacji z Krakowa z myślą o naszych najmłodszych widzach przygotował przedstawienie na podstawie baśni „Dziecię Elfów H.Ch. Andersena.

Obejrzeliśmy je 28 kwietnia 2011 roku w MOK w Przeworsku. Wszystkim dzieciom bardzo podobał się ten niezwykle kolorowy, wesoły, roztańczony i rozśpiewany spektakl.

 


Święto Konstytucji 3-go Maja w naszej szkole.

t_3maj1.jpg  t_3maj2.jpg  t_3maj3.jpg  t_3maj4.jpg

 

            W dniu 29 kwietnia 2011 roku w naszej szkole została zorganizowana uroczysta akademia, której celem było uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W akademii brali udział uczniowie klas od IV do VI, którzy z wielkim przejęciem starali się przekazać młodszym kolegom idee tego, ważnego w życiu każdego Polaka, święta.

            Dwóch narratorów, poprzez odwołanie do wydarzeń historycznych, wprowadziło nas w czas radości i nadziei, które towarzyszyły uchwaleniu pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Recytatorzy zaś z pełnym zaangażowaniem wyreklamowali wiersze traktujące o tej tematyce. Na sali obecny był również chór, który zapewnił oprawę muzyczną, wyśpiewując „Mazurek Trzeciego Maja” i inne pieśni patriotyczne.

            Na akademii obecni byli: pani dyrektor naszej szkoły, nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły, jak również wszyscy uczniowie. W dniu tak ważnego święta narodowego nie mogło zabraknąć także pocztu sztandarowego, który towarzyszył nam przez czas trwania całej akademii.

 


Święto Konstytucji 3-go Maja

 

t_sien1.jpg  t_sien2.jpg  t_sien3.jpg  t_sien4.jpg  t_sien5.jpg

 

            W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja przedstawiciele pocztu sztandarowego naszej szkoły uczestniczyli w uroczystych obchodach tego święta, zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną i Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Siennowie.

            Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Siennowie, następnie poczty sztandarowe wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały do budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbył się uroczysty apel gminnych straży pożarnych, a następnie część artystyczna przygotowana przez uczniów tamtejszej szkoły podstawowej.

 


Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.

 

t_propie1.jpg  t_propie2.jpg  t_propie3.jpg  t_propie4.jpg

 

Od 3 stycznia 2011r. klasa pierwsza uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jest to Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

Głównym celem Projektu jest wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Prowadzone w klasie pierwszej zajęcia oparte są na koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera: inteligencji językowej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej,  przyrodniczej, muzycznej, interpersonalnej i intrapersonalnej. Zajęcia potrwają do 20 czerwca 2011r i zakończą się uroczystym pokazem efektów na który zostaną zaproszeni uczniowie ze starszych klas, nauczyciele i rodzice, którzy mają szczególny wkład w powodzenie i przeprowadzenie tego Projektu.

„Podróż w krainę bajek i baśni” to główny temat trzeciego etapu Projektu realizowanego w naszej szkole. Na poszczególnych zajęciach uczniowie słuchają, czytają, oglądają i tworzą własne bajki. Uczą się nowych piosenek i sami tworzą akompaniament do nich. Biorą udział w zabawach ruchowych. Bawią się w pocztę i sklep. Tworzą małe formy teatralne. Rozwiązują i układają zadania i łamigłówki matematyczne. Robią doświadczenia i obserwują przyrodę. Rozwiązują zagadki i rebusy. Na każdych zajęciach wykorzystywane są pomoce jakie szkoła otrzymała w ramach Projektu. Pomoce te zgromadzone są w Trzech Ośrodkach Zainteresowań i cieszą się ogromnym powodzeniem, a szczególnie chusta animacyjna, zestawy gier, studnia Jakuba, pacynki i teatrzyk, mikroskop, zestaw instrumentów perkusyjnych i wiele innych.

 


Program profilaktyczny „Moje silne drzewo”

 

t_konku8.jpg  t_przyroda1.jpg  t_przyroda2.jpg  t_przyroda3.jpg

 

W tym roku szkolnym uczniowie klas 0 – III realizują program zainspirowany przez Fundację „Nasza Ziemia” pt. „Moje silne drzewo” w nawiązaniu do obchodów w 2011 roku Międzynarodowego Roku Lasów pod hasłem „Las całkiem blisko nas”.

„Moje silne drzewo” to program edukacji ekologicznej, którego głównym celem jest propagowanie świadomych ekologicznych postaw, budzenie wrażliwości na przyrodę i poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

 

Cały pakiet edukacyjny obejmuje cykl 6 zajęć w każdej klasie o tematyce:

→ Ekosystem leśny i jego składniki.

→ Różnorodność biologiczna w lesie.

→ Funkcje drzew i lasu.

→ Zagrożenia ekosystemów leśnych.

→ Jak dbać o drzewa? Ochrona przyrody w lasach.

→ Dekalog użytkownika lasu.

 

Dzięki temu programowi nasi najmłodsi uczniowie uczą się poszanowania przyrody, a dokładnie szacunku dla drzew, które produkują potrzebny do życia tlen, pochłaniają dwutlenek węgla, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, tłumią hałas i mają znaczący wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu.


POWIATOWY TURNIEJ RUCHU DROGOWEGO

 

t_brd1.jpg  t_brd2.jpg  t_brd3.jpg

 

W dniu 04 maja 2011r. odbyły się w Zarzeczu Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

            Drużynę naszą ze szkoły reprezentowali uczniowie z klasy V i VI w składzie Aleksandra Niemiec, Marcin Gierczak i Krystian Jamroży. Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn z powiatu przeworskiego. Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej – test wiedzy z zakresu prawa ruchu drogowego oraz części praktycznej – pokonywanie rowerem toru przeszkód. Turniej przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe i gimnazja.

           W kategorii szkoły podstawowe nasza drużyna ze szkoły okazała się najlepsza i zajęła I miejsce. Za zwycięstwo otrzymali nagrody rzeczowe dyplom oraz awans do następnego etapu turnieju - wojewódzkiego.

             Poza rywalizacjami drużynowymi wyłoniono indywidualnych zwycięzców, którzy uzyskali największą liczbę punktów w Turnieju. Zwycięzcą okazał się Marcin Gierczak ze Szkoły Podstawowej w Maćkówce.  

 

GRATULUJEMY I ZYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!!


POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

t_k.jpg

Po raz kolejny los uśmiecha się do nas uczennica klasy III Aleksandra Szamańska zdobyła III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym organizowanym przez MDK w Przeworsku i SANEPID w Przeworsku z okazji ochrony środowiska i zdrowia. Wśród wielu prac komisja doceniła wkład pracy, zmysł artystyczny i estetykę wykonania pracy.

Gratulujemy miejsca i nagrody!!


SAŁATKA PO NIEMIECKU

t_je1.jpg  t_je2.jpg  t_je3.jpg  t_je4.jpg  t_je5.jpg  t_je6.jpg

Uczniowie klasy V  w dniu 13 maja 2011 r. podczas lekcji języka niemieckiego przygotowywali dwie sałatki owocowe w grupach. Każda grupa przygotowała przepis na sałatkę w j. niemieckim zrobiła zakupy, w sklepie kupując produkty potrzebne do wykonania sałatki, i według przygotowanego przepisu wykonywała czynności określone w przepisie. Po przygotowaniu sałatek uczniowie tłumaczyli sposoby przygotowania sałatek w języku niemieckim. Oprócz przygotowania trzeba było udekorować i zaprosić kolegów na degustację.

Smacznego!!!!


SPRAWDZIAN KLASY III

t_ss1.jpg  t_ss2.jpg  t_ss3.jpg  t_ss4.jpg

W dniu 17 maja 2011 r. uczniowie klasy III w 100% przystąpili do ogólnopolskiego sprawdzianu, którego celem było "Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej". O wynikach dowiemy się za miesiąc.

Życzymy powodzenia !


 

WOJEWÓDZKI  TURNIEJ  RUCHU  DROGOWEGO

 

t_brd4.jpg  t_brd5.jpg  t_brd6.jpg

 

11 maja 2011r. odbyły się Ogólnopolskiego Tarnobrzegu Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

             Drużynę naszą ze szkoły reprezentowali uczniowie z klasy V i VI w składzie Aleksandra Niemiec, Marcin Gierczak i Krystian Jamroży.

             Do rywalizacji przystąpiło 19 drużyn z województwa podkarpackiego.

Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej – test wiedzy z zakresu prawa ruchu drogowego oraz części praktycznej – pokonywanie rowerem toru przeszkód. Turniej przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe i gimnazja.

           W kategorii szkoły podstawowe nasza drużyna ze szkoły okazała się bardzo dobra z wiedzy teoretycznej natomiast  część praktyczna okazała się trudniejsza. Nasza drużyna zajęła XVI miejsce. Za zwycięstwo drużyna otrzymała nagrody rzeczowe i dyplom.

 

Gratulujemy!!!!


 

GMINNA SPARTAKIADA KLAS III

 

t_dr1.jpg  t_dr2.jpg  t_dr3.jpg  t_dr4.jpg

 

             W dniu 19 maja 2011 r, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rozgrywkach sportowych klas trzecich.

             Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Martyna kotlińska, Kacper Obłoza, Zuzanna Pędzibyk, Krystian Pieniążek, Sabina Ratowska, Sławomir Ratowski, Aleksandra Rygiel, Weronika Szczekot, Jakub Szklarz,

 Aleksandra Szymańska.

               Uczestnicy zawodów zaprezentowali swoje umiejętności najlepiej jak umieli, walka była wyrównana. Podczas zawodów panował spokój i miła atmosfera.

Nasi uczniowie zajęli III miejsce. 

Gratulacje dla drużyny!!!


 

ZAJĘCIA POKAZOWE DLA RODZICÓW

 

t_rodz1.jpg  t_rodz2.jpg  t_rodz3.jpg  t_rodz4.jpg  t_rodz5.jpg

 

         W dniu 27 maja 2011 r. odbyły się zajęcia pokazowe dla rodziców oddziału przedszkolnego. W zajęciach wzięło udział  74 % rodziców.

          Celem zajęć było pokazanie rodzicom jak pracują dzieci w grupie, w czym się wyróżniają i w czym mają jeszcze trudności. „Majowe mamy” to temat zajęć z edukacji matematyczno – polonistycznej.

          Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze uczniowie bardzo ładnie budowały zdania opisujące ich mamy. Aktywność wszystkich dzieci zadziwiała, każde dziecko zabierało głos w niedokończonych zadaniach

„Moja mama jest…….”, „ Lubię swoją mamę za to, że ….”.

            W edukacji matematycznej dzieci układały treść zadań do obrazka, przeliczały kwiaty w wazonach, układały równania i działania ze znakiem +, -.              

           Podczas tych zajęć wystąpiły elementy muzyki, plastyki  i posługiwania się nożyczkami. Na zakończenie zajęć dzieci dokonały samooceny i  wyrażały swoją opinię: dzisiejsze zajęcia podobały mi się, bo ……, lub jestem zadowolony z siebie i dzisiejszych zajęć, bo …..,  jestem nie zadowolony, ponieważ …. .

            Po zajęciach nauczycielka Pani Agnieszka Ochyra omówiła zajęcia zwróciła uwagę nad czym jeszcze  trzeba popracować do końca roku.

            Pani dyrektor Maria Sopel zachęcała rodziców do współpracy ze szkołą

 i nauczycielami oraz udzieliła wskazówek na temat „Jak należy pomagać dzieciom

 z trudnościami w nauce”.

Zajęcia bardzo podobały się rodzicom.

  

Dziękujemy Rodzicom za tak liczne przybycie!

 


 

FESTYN  RODZINNY

 

t_fest01.jpg  t_fest02.jpg  t_fest03.jpg  t_fest04.jpg  t_fest05.jpg  t_fest06.jpg  t_fest07.jpg  t_fest08.jpg  t_fest09.jpg

 

           Dnia 29 maja 2011 r. w niedzielne popołudnie w naszej szkole odbył się Festyn Rodzinny. Rada Rodziców wspólnie z Radą Pedagogiczną przygotowali niedzielne popołudnie. Festyn Rodzinny należy już do tradycji naszej szkoły.

Jest to święto, które łączy w sobie Dzień. Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca.

          Celem Festynu jest wspólna zabawa, integracja rodziny i szkoły, ponieważ te dwie instytucje mają wspólny cel: wychować przyszłe pokolenie na dobrych i mądrych obywateli. Więc „Festyn Rodzinny” jest jednym z elementów, który  wdraża uczniów i rodziców do bezpiecznych i przyjemnych form spędzania wolnego czasu poprzez aktywne uczestnictwo w zabawie. 

          Festyn Rodzinny składał się z 3 części tj. pokaz umiejętności artystycznych uczniów klas najmłodszych od przedszkola do klasy III, przerwa na zawody sportowe na podwórku szkolnym i 3 część to spektakl teatralny w wykonaniu uczniów

klasy IV i V pt. „Sierotka Marysia”.

           Podczas Festynu była loteria fantowa, która cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczniów i rodziców, kiełbaski z grila, nie zabrakło również słodyczy.

           Dziękujemy Rodzicom za pomoc i zainteresowanie.


KONKURS „BEZPIECZNIE DO DOMU”

t_kacper.jpg

        W dniu 30 maja 2011r. kolejny sukces szkoły nagroda wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Vision – Polska organizowanym w ramach akcji „BEZPIECZNIE DO DOMU!”. Wyróżnienie z naszej szkoły otrzymał uczeń klasy V Kacper Sobala.

GRATULUJEMY !!!


WYCIECZKA DO TV W RZESZOWIE

 

t_rz1.jpg  t_rz2.jpg  t_rz3.jpg  t_rz4.jpg  t_rz5.jpg  t_rz6.jpg  t_rz7.jpg  t_rz8.jpg  t_rz9.jpg

 

          W dniu 31 maja 2011 r. uczniowie klasy V i VI po opieką wychowawcy Pani Małgorzaty Dyrkacz  i Pani dyrektor Marii Sopel odbyli jednodniową  wycieczkę do Rzeszowa.

           Celem wycieczki było zapoznanie z pracą w TV Rzeszów, przygotowaniem programów  oraz  filmów. Uczniowie zapoznali się z historią telewizji lokalnej Rzeszów. Na zakończenie wizyty w telewizji oglądaliśmy film o historii Łemkowskich cerkwii. Po wizycie w TV udaliśmy się do Podziemnej Trasy Turystycznej w której mieści się 15 korytarzy i 25 piwnic z okresu XIV – XVII w., uczniowie rozpoznawali herby właścicieli Rzeszowa, zbroje rycerskie, broń, a zwłaszcza przedmioty codziennego użytku.

 Z dużym zainteresowaniem uczniowie śledzili  „Trasę podziemną”, która mieści się 10 m pod płytą rynku, a jej długość wynosi 369 m. 

            Wycieczka była interesująca i kształcąca wszystkim się podobała, weseli

 i rozbawieni, pełni wrażeń wróciliśmy do domu.


DZIEŃ DZIECKA I SPORTU

 

t_ddz1.jpg  t_ddz2.jpg  t_ddz3.jpg  t_ddz4.jpg  t_ddz5.jpg  t_ddz6.jpg

 

W dniu 1 czerwca 2011r. w naszej szkole odbył się dzień dziecka połączony

z dniem sportu. O godzinie 11.00 uczniowie zakończyli lekcje i rozpoczęli wspólne zabawy. Uczniowie klas IV i VI rozpoczęli rozgrywki sportowe na boisku szkolnym.

Klasa I wybrała się na piknik przygotowany przez rodziców. Pozostałe klasy młodsze brały udział w zawodach sportowych oraz dyskotece szkolnej.

 

 Trójki klasowe Rodziców przygotowały dla swoich pociech łakocie i smakołyki.

 

Dziękujemy rodzicom za pamięć o swoich pociechach.!!!


,,Piknik trzecioklasisty”

 

                   2 czerwca 2011r. klasa III wybrała się do lasu na ,,Piknik trzecioklasisty” przygotowany przez rodziców z trójki klasowej. Spotkanie rozpoczęło się od rozpalenia ogniska i kominka ogrodowego na którym Pan Adam Marek czynił honory ,,Kuchcika”, piekąc nam smaczne kiełbaski. Mamy podały nam różne pychotki. Po napełnieniu brzuszków zabraliśmy się do zabawy. Było wiele śmiechu i radości.

            Miło spędziliśmy ten czas. Szkoda że musieliśmy wracać do domów. Wspólnie zdecydowaliśmy że spotkamy się w takim miejscu raz jeszcze.


ZJAZD SZKÓŁ JADWIŻAŃSKICH

 

t_lublin1.jpg  t_lublin2.jpg  t_lublin3.jpg  t_lublin4.jpg  t_lublin5.jpg

 

           W dniu 3 czerwca 2011 r. uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym pod opieką Pani Bożeny Płonki wzięli udział w Zjeździe Szkół Jadwiżańskich w Lublinie.

Uroczystość ta była połączona z jubileuszem 100-lecia szkoły. O randze imprezy świadczył udział przedstawicieli władz różnego szczebla, posłów na Sejm, senatorów, przedstawicieli lubelskiego biznesu i kręgów naukowych.

          W ramach obchodów stulecia szkoły w dniach 3-5.06.2011 r. odbył się

SEJMIK SZKÓŁ JADWIZASKICH w którym wzięły udział Pani dyrektor Maria Sopel,

 Pani Halina Kiszka, Pani Małgorzata Dyrkacz. Podczas sejmiku omawiano przygotowania do 15 rocznicy beatyfikacji naszej PATRONKI, która się odbędzie w czerwcu 2012 r. w Krakowie. Przedstawiciele Rodziny Szkół zaprezentowali referaty oraz refleksje dotyczące patronki szkół św. Królowej Jadwigi.


WYCIECZKA DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ.

 

            W dniach 13 – 14. czerwca br. uczniowie kl. II wraz z rodzicami i O. Sadokiem udali się na pielgrzymkę po Uroczystości I Komunii św.

Wyruszyliśmy spod kościoła w Żurawiczkach o godz. 6.00. Udaliśmy się do Wadowic. Zwiedziliśmy tam Bazylikę (chrzcielnica i relikwie bł. Jana Pawła II). W Inwałdzie spędziliśmy czas w „Dinolandii” - miejscu, gdzie mogliśmy zapoznać się ze zwierzętami, jakie żyły na ziemi miliony lat temu.

Kolejnym miejscem, jakie nawiedziliśmy, była Kalwaria Zebrzydowska. Zwiedziliśmy Bazylikę i kilka kaplic na Dróżkach. Po Mszy św. udaliśmy się na spoczynek.

Następnego dnia udaliśmy się do Krakowa. Byliśmy w poświęconym przez bł. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Mieliśmy Mszę św. w kościele oo. Bernardynów w Krakowie, następnie br. Stanisław zapoznał nas z historią tego miejsca.

Po posiłku udaliśmy się do centrum Krakowa celem zwiedzenia najważniejszych jego miejsc (Wawel, Sukiennice, Smocza Jama). Oprowadzał nas po tym mieście i ciekawie opowiadał o. Zefiryn.

Ostatnim punktem naszej wycieczki był ogród zoologiczny w Krakowie. Zapoznaliśmy się z licznymi gatunkami ciekawych zwierząt.


ŻEGNAMY NAUCZANIE  POCZĄTKOWE

t_ognisko1.jpg  t_ognisko2.jpg  t_ognisko3.jpg  t_ognisko4.jpg  t_ognisko5.jpg

 

            15.06.2011`r. uczniowie klasy III spotkali się na  pożegnalnym ognisku. Honory  gospodarza czynili rodzice Weroniki Szczekot. Spotkaniu towarzyszyły różne atrakcje: rzucanie lotkami do celu, gra w babingtona, huśtanie się na huśtawkach, gra w  piłkę nożną itp. Zjedliśmy smaczne kiełbaski, kanapki i różne inne smakołyki. Gdy zmęczyliśmy się to wylegiwaliśmy się na kocach i w namiocie. Bawiliśmy się świetnie i wesoło. Szczęśliwi  i cali wróciliśmy do domów. Jeszcze długo będziemy wspominać tak miło spędzone chwile.


WYCIECZKA DO TWIERDZY PRZEMYŚL

t_przemysl1.jpg  t_przemysl2.jpg  t_przemysl3.jpg  t_przemysl4.jpg  t_przemysl5.jpg  t_przemysl6.jpg  t_przemysl7.jpg  t_przemysl8.jpg

            W dniu 17 czerwca 2011 r. odbyła się wycieczka chłopców z kl. VI pod opieką pani Marii Sopel do Twierdzy Przemyśl. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Fortu XII WERNERA gdzie mieścił się główny sztab dowodzenia. Tam mogliśmy się dowiedzieć o dawnym sprzęcie jakim dysponowali żołnierze, o ich warunkach bycia oraz pochodzić po ciemnych tunelach. Następnie udaliśmy się do Przemyśla i tam zwiedziliśmy Starówkę i Muzeum Dzwonów i Fajek. Ogromne wrażenie zrobił na nas widok z wieży muzeum na miasto.  Po odpoczynku i pysznych lodach udaliśmy się na Kopiec Tatarski, stamtąd oglądaliśmy po raz drugi Panoramę Przemyśla, następnie przeszliśmy pod Pomnik Chrystusa Króla i zakończyliśmy wycieczkę na torze saneczkowym. Tor saneczkowy był największą atrakcją emocjonalną ponieważ dla większości był to pierwszy zjazd. Po kilkakrotnym zjeździe wróciliśmy MKS do centrum zmęczeni i głodni udaliśmy się do Pizzerii a następnie na przystanek PKS i o 18.40 wyjechaliśmy w stronę Przeworska. O godz. 19.40 rodzice czekali na nas. Wycieczka była udana, wszyscy zmęczeni ale pełni wrażeń zadowoleni wrócili do domu.


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 

t_proje1.jpg  t_proje2.jpg  t_proje3.jpg  t_proje4.jpg

 

             20 czerwca 2011 r. uroczystym pokazem efektów zakończony został III etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.  Uczniowie klasy I wraz z wychowawcą przygotowali przedstawienie pt. „ Czerwony Kapturek” , piosenki i tańce. W pokazie uczestniczyli zaproszeni rodzice, nauczyciele, dzieci  z Podkarpackich  Ośrodków Przedszkolnych  i cała społeczność uczniowska. Na  szczególną uwagę zasługiwały bardzo ładne stroje przygotowane przez uczestników Projektu i ich rodziców. Najważniejsze efekty Projektu to: pozwolił uczestniczyć uczniom w ciekawych zajęciach, odkrył nieznane dotąd zainteresowania uczniów, pozwolił rozwinąć posiadane zdolności i umiejętności, ćwiczył inteligencje słabo rozwinięte poprzez wykorzystanie lepiej rozwiniętych. Szkoła zyskała nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne oraz poszerzyła swoją ofertę zajęć dodatkowych.                      

           Rodzice dzieci uczestniczących w Projekcie uzyskali wiedzę na temat inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, zdobyli wiedzę jakim potencjałem dysponuje ich dziecko przez co czynnie uczestniczyli w jego rozwoju. Nauczyciel prowadzący zajęcia zadbał o to, by rozwijać  aktywność twórczą dzieci, wzmacniać słabsze inteligencje i rozwijać inteligencje dominujące. Rozbudzał zaradność i samodzielność dzieci, pogłębiał umiejętność współpracy w grupie oraz  zainteresowania i otwartość na wiedzę,  jak również wzmocnił kontakty z rodzicami uczniów.


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

t_koniec1.jpg  t_koniec2.jpg  t_koniec3.jpg  t_koniec4.jpg  t_koniec5.jpg  t_koniec6.jpg

            W dniu 22 czerwca 2011r  odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego poprzedzona mszą św. w Kościele Parafialnym w Żurawiczkach. Najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody wręczała pani dyrektor Maria Sopel.                                                                                                                                                

        Po rozdaniu świadectw nagród i dyplomów dokonano przekazania sztandaru oraz odbyło się uroczyste ślubowanie absolwentów naszej szkoły.

         Przybyli na uroczystości uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście mogli podziwiać naszych podopiecznych w radosnym i rozśpiewanym programie artystycznym


Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

      

            08.10.2010 r. w Szkole Podstawowej w Maćkówce odbył się MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ W BADMINTONA zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce.  Uczniowie naszej szkoły  Kinga Szklarz i Jakub Gujda w grze deblowej zdobyli I miejsce, oraz Alicja Kuk i  Norbert Obarzanowski zajęli I miejsca w grach indywidualnych.

Szkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Lekka Atletyka – zawody gminne – Rożniatów – 21.09.2010r.

Mateusz  Pieniążek – kl. VI – bieg na 60 m – I miejsce

Krystian  Jamroży – kl. VI – skok w dal – I miejsce

Aleksandra Niemiec – kl. V – bieg na 600 m – II miejsce

Konrad Obłoza – kl. VI – rzut p. palantową – II miejsce

Dominika Ratowska – kl. V – bieg na 60 m – II miejsce

Damian Ratowski – kl. V – bieg na 1000 m – II miejsce

Marlena Pelc – kl. V – bieg na 600 m – III miejsce

Kinga Szklarz – kl. V – skok w dal – III miejsce

Dominik Leszczyński – kl. V – bieg na 1000 m – IV miejsce

Maciej Szular – kl. VI – bieg na 60 m – V miejsce

Małgorzata Kotlińska – kl. VI rzut p. palantową

Paulina Obarzanowska – kl. V – bieg na 60 m

 

Szkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Lekka Atletyka – zawody powiatowe – Kańczuga -  22.09.2009r.

Mateusz Pieniążek – kl. VI – bieg na 60 m – V

Krystian Jamroży – kl. VI – skok w dal – VIII

Kinga Szklarz -  kl. V – skok w dal – VIII

Damian Ratowski – kl. VI – bieg na 1000 m – IX

Dominika Ratowska – kl. V – bieg na 60 m – XVI

Aleksandra Niemiec – kl. V – bieg na 600 m – XV

Marlena Pelc – kl. V – bieg na 600 m – XVI

Konrad Obłoza – kl. VI – rzut p. palantową – VI

 

Szkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Indywidualne Biegi Przełajowe – zawody gminne – Zarzecze – 01.10.2010r.

 

Bieg na 500 m

Bieg na 1000 m

Sławomir Ratowski – kl. III – II m

Mateusz Jamroży – kl. IV – III m

Norbert Obarzanowski – kl. IV – IV m

Sabina Ratowska – kl. III – IV m

Aleksandra Rygiel – kl. III – V m

Mateusz Pieniążek – kl. VI – I m

Damian Ratowski – kl. VI – IV m

Aleksandra Niemiec – kl. V

Marlena Pelc – kl. V

Dominika Ratowska – kl. V

Konrad Obłoza – kl. V

Krystian Jamroży – kl. VI

 

Szkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Indywidualne Biegi Przełajowe – zawody powiatowe – Adamówka – 06. 10. 2010r.

Bieg na 500 m

Bieg na 1000 m

Sławomir Ratowski – kl. III – XX m
Mateusz Jamroży – kl. IV – XIX m
Norbert Obarzanowski – kl. IV – XXVIII
Sabina Ratowska – kl. III – X miejsce

Mateusz Pieniążek – kl. VI – IV
Damian Ratowski – kl. VI – XXV

 

 

Szkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Indywidualne Biegi Przełajowe – zawody wojewódzkie – Przemyśl – 16. 10. 2010r.

Mateusz Pieniążek – kl. VI – 45 miejsce

Mini piłka ręczna – gmina – Zarzecze – 13.11. 2010 -  (dziewczęta), 

20.11. 2010 r. (chłopcy)

Chłopcy – II miejsce

Dziewczęta – V miejsce

Mateusz Pieniążek – kl. VI
Damian Ratowski – kL. VI
Konrad Obłoza – kl. VI
Marcin Gierczak – kl. VI
Maciej Szular – kl. VI
Dominik Leszczyński – kl. VI
Krystian Jamroży – kl. VI 
Grzegorz Rut – kl. V
Mateusz Jamroży- kl.IV 

Małgorzata Kotlińska – kl. VI
Paulina Winiarska – kl. VI
Donata Balawenderkl. VI
Klaudia Sopel – kl. VI
Malwina Mazur – kl.VI
Kinga Szklarz – kl. V
Dominika Ratowska – kl.V
Justyna Pieniążek – kl. V
Aleksandra Niemiec – kl.V

 

25.11.2010r - Konkurs plastyczny „Nastroje jesieni”

 

 

            25.11.2010r.  MDK w Przeworsku ogłosił wyniki konkursu plastycznego i fotograficznego pt. „Nastroje jesieni”.  Udział w konkursie wzięło 10 uczniów z naszej szkoły  z klas 0 – VI. Zwycięzcami konkursu okazali się najmłodsi artyści ze  szkoły.

         Troje dzieci z klasy „O”:  Izabela Obłoza, Natalia Pieniążek i Krystian Trojnar zdobyło trzy równorzędne I miejsca w konkursie plastycznym i fotograficznym „Nastroje jesieni” organizowanym po raz trzynasty przez MOK w Przeworsku.

        Celem konkursu było zwrócenie uwagi na urodę i zmienność otoczenia  oglądanego w barwach jesieni oraz twórczego wykorzystania tych walorów w malarstwie i fotografii.  W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 400 prac z całego powiatu przeworskiego, z tego 3 prace naszych najmłodszych uczniów zdobyły najwyższe lokaty w kategorii wiekowej sześciolatków. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, kredki i słodycze.

 

 

Konkurs plastyczny „Sanie i zaprzęg Świętego Mikołaja”

 

            34 uczniów z klas „O”- III wzięło udział w szkolnym konkursie plastycznym. 

Wszyscy bardzo odpowiedzialnie podeszli do tego zadania. Powstały piękne i ciekawe prace przedstawiające postać i zaprzęg świętego Mikołaja. Dzieci zastosowały różnorodne techniki plastyczne: farby, pastele, wycinanki, collage, lepienie z masy solnej.

 

Na szczególne wyróżnienie zasługują prace uczniów:

 

- z  klasy „O”

            Izabela Obłoza

            Adrian Świętoniowski

            Patryk Świętoniowski

            Patryk Szular

 

- z klasy „I”

            Gabriela kowal

            Zuzanna Nykiel

 

- z klasy „II”

            Dawid Pelc

            Kamila Granda

            Filip Pieniążek

 

- z klasy „III”

            Aleksandra Szymańska

            Monika Marek

            Aleksandra Rygiel

           

            Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.

Pozostali uczestnicy konkursu nagrody pocieszenia.

 

Mini koszykówka – gmina – Zarzecze – 20.01. 2011 r. (chłopcy)

 

Chłopcy – II miejsce

Mateusz Pieniążek – kl. VI 
Damian Ratowski – kL. VI 
Konrad Obłoza – kl. VI  
Marcin Gierczak – kl. VI  
Patryk Darasz – kl. V
Dominik Leszczyński – kl. VI  
Krystian Jamroży – kl. VI  
Grzegorz Rut – kl. V 
Mateusz Jamroży- kl . IV  
Norbert Obarzanowski – kl. IV

                                                        

 

Szkolny turniej tenisa stołowego – 02.02.2011 r. – chłopcy, dziewczęta

 

Chłopcy – I miejsce

Dziewczęta – II miejsce

 

I miejsce - Damian Ratowski – kl. VI

II miejsce – Mateusz Pieniążek – kl. VI

III miejsce – Konrad Obłoza – kl. VI

 

I miejsce – Dominika  Ratowska – kl. V

II miejsce – Kinga Szklarz – kl. V

III miejsce –  Aleksandra Niemiec – kl. V

 

 

 

 

Tenis stołowy - gmina – Zarzecze – 11.02.2011 r. (chłopcy, dziewczęta)

 

Chłopcy – I miejsce

Dziewczęta – II miejsce

 

Mateusz Pieniążek – kl. VI

Damian Ratowski – kl. VI

 

Kinga Szklarz – kl. V

Dominika Ratowska – kl. V

 

 

 

 

Tenis stołowy – powiat  – Urzejowice – 16.02.2011 r.- dziewczęta ,

17. 02.2011 r. - chłopcy

 

 

Chłopcy – VI miejsce

Dziewczęta – VII miejsce

 

Mateusz Pieniążek – kl. VI

Damian Ratowski – kl. VI

 

Kinga Szklarz – kl. V

Dominika Ratowska – kl. V

 

 

 

Mini piłka siatkowa – gmina – Zarzecze – 18.02.2011 r. - chłopcy, dziewczęta

 

 

Chłopcy – II miejsce

Dziewczęta – II miejsce

Mateusz Pieniążek – kl. VI

Damian Ratowski – kl. VI

Konrad Obłoza – kl. VI

Maciej Szular – kl. VI

Marcin Gierczak – kl. VI

Dominik Leszczyński – kl. VI

Krystian Jamroży – kl. VI

Patryk Darasz – kl. V

Jakub Gujda – kl. V

 

Donata Balawender – kl. VI

Małgorzata Kotlińska – kl. VI

Klaudia Sopel – kl. VI

Paulina Winiarska – kl. VI

Paulina Obarzanowska – kl. VI

Kinga Szklarz – kl. V

Dominika Ratowska – kl. V

Justyna Pieniążek – kl. V

 

 

 

19.02.2011 r. NAGRODA KONKURSU STRAŻACKIEGO

 

 

Izabela Obłoza uczennica klasy „0” otrzymała dzisiaj nagrodę za wyróżnioną pracę plastyczną w gminnym konkursie plastycznym o tematyce przeciwpożarowej. Konkurs ten był organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zarzeczu,

w ramach programu „Rzeczpospolita Internetowa”.

Izabelo tak trzymaj, Gratulujemy!. To już trzecia nagroda w konkursie plastycznym.

 

 

Czwórbój lekkoatletyczny – gmina – Rożniatów – 10. 05. 2011 r. – chłopcy, dziewczęta

 

Chłopcy – II miejsce

 

Dziewczęta – III miejsce

 

Mateusz Pieniążek – kl. VI

Damian Ratowski – kl. VI

Konrad Obłoza – kl. VI

Krystian Jamroży – kl. VI

Mateusz Jamrozy – kl. IV

Norbert Obarzanowski – kl. IV

 

 

Malwina Mazur – kl. VI

Paulina Obarzanowska – kl. VI

Kinga Szklarz – kl. V

Dominika Ratowska – kl. V

Marlena Pelc – kl. V

Aleksandra Niemiec – kl. V

 

 

Trójbój lekkoatletyczny – gmina – Rożniatów – 24. 05. 2011 r. – chłopcy, dziewczęta

 

Chłopcy – II miejsce

 

Dziewczęta – III miejsce

 

Łukasz Partyka – kl. IV

Mateusz Jamroży – kl. IV

Norbert Obarzanowski – kl. IV

Krystian Pieniążek – kl. III

Sławomir  Ratowski – kl. III

 

 

Marzena Hajczewska – kl. IV

Klaudia Nykiel – kl. IV

Alicja Kuk– kl. IV

Justyna Dyrkacz – kl. IV

Sabina  Ratowska – kl. III

 

 

 

strona główna