Wydarzenia w roku szkolnym 2006/2007

 

4.09.2006 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007

 

t_rozp1  t_rozp2

 

15.09.2006 – Akcja „Sprzątanie Świata”

 

Jak co roku wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Tematem tegorocznej akcji jest selektywna zbiórka selektywna zbiórka odpadów.

Przed przystąpieniem do wykonywania zadania wysłuchaliśmy pogadanki na temat akcji „Sprzątania Świata”. Pełni zapału, zadowoleni przystąpiliśmy do oczyszczenia najbliższego terenu wokół szkoły. Zebraliśmy metalowe puszki, które oddamy do punktu skupu w Przeworsku, szkło, które segregujemy do pojemników znajdujących się koło szkoły. Zbieramy również zużyte baterie.

Jesteśmy zadowoleni, ze, chociaż w taki sposób możemy oddać przyrodzie to, co jej zabieramy. Realizując takie małe zadania przyczyniamy się, w jakimś stopniu do ochrony naturalnego środowiska.

 

 

wrzesień 2006 - Prace porządkowe - zabezpieczenie siatką okien szkoły od strony boiska

 

t_siatka1  t_siatka2  t_siatka3

 

22.09.2006  - Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

W tajnym głosowaniu przewodniczącą SU została uczennica klasy VI Magdalena Drozd, zastępcą został Sebastian Leszczyński - uczeń klasy V. Funkcję sekretarza i skarbnika jednocześnie pełnić będzie uczennica klasy VI - Kamila Obłoza.

Z samorządem Uczniowskim ściśle współpracują również: Marta Socha, Magdalena Pacholarz, Sylwia Pacholarz, Karolina Bałanda. Uczniowie wybrali również opiekuna SU – panią Bożenę Płonka. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna opracował plan działania na rok szkolny 2006/2007.

26.09.2006  - Uroczyste przyjęcie „czwartaków”

 

Tradycją już stało się uroczyste przyjęcie „czwartaków” do rodziny starszych klas w naszej szkole. 26 września odbyło się spotkanie, na które szczególne zaproszenie otrzymali uczniowie klasy IV. Samorząd Uczniowski przygotował dla nich kilka zadań i prób, które mieli wykonać. Musieli m.in. rozpoznać z zamkniętymi oczami swoich kolegów, rozpoznać smaki przypraw, zaśpiewać i opowiedzieć kilka słów o sobie. Odbyła się bitwa na baloniki, które wcześniej musieli jak najszybciej nadmuchać. Wszyscy bardzo dzielnie przeszli ciężkie próby. Na ich zakończenie  bohatersko wypili po  szklance  mleka . a potem już mogli całkiem legalnie tańczyć na dyskotece.

 

29.09.2006  - Spotkanie międzyszkolne w ramach
  Europejskiego Dnia Języków 2006

 

Europejski Dzień Języków - celem działań Rady Europy, Unii Europejskiej oraz państw członkowskich jest umożliwienie Europejczykom porozumiewania się z rodzimymi użytkownikami różnych języków w ich języku, swobodnego przepływu ludzi i wymianę informacji, jak również poprawę współpracy międzynarodowej, a także zdobywanie znajomości języka na poziomie komunikacyjnym - w wielu językach, oferowanie nauki jak największej liczby języków, umożliwianie uczniowi od najwcześniejszego wieku możliwości poznawania różnorodności językowej i kulturowej Europy poprzez wczesne rozpoczynanie nauki języków obcych.

 

Uczestnicy:

klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Maćkówce,

klasa VI e (członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Przyjaciele Europy”) ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku

Nauczyciele: Ewa Kojder  - SP Nr 1 w Przeworsku, Bożena Sznaj - SP w Maćkówce

 

t_niem1  t_niem2  t_niem3  t_niem4

 

16.10.2006    - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wszystkich, którzy stanowią szkołę. W tym dniu dziękowaliśmy wszystkim Nauczycielom za wpajanie do głów ogromnej ilości wiedzy szkolnej i życiowej. Naszej Pani Marii Sopel dziękowaliśmy za cierpliwość, zrozumienie oraz mobilizację do pracy.

 

t_dn1  t_dn2  t_dn3  t_dn4

 

25.10.2006 – Pasowanie na ucznia klasy I

 

Rozpoczynamy pierwszy rok szkolny, z wielkim zapałem i wysiłkiem będziemy pokonywać wszystkie trudności. Będziemy się wspólnie starać, aby ten czas spędzony w szkole nie poszedł na marne i był dla nas czasem owocnej pracy, a każdy dzień wnosił zasób nowej wiedzy.

 

 

          „ Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej szkoły”.

 

 Ślubowanie pierwszaków to ważny dla nas moment. W obecności rodziców i zaproszonych gości recytowaliśmy wyuczone wiersze i śpiewaliśmy piosenki. Od kolegów z klasy II

 i rodziców otrzymaliśmy pamiątkowe  upominki.

 

    t_pas1  t_pas2  t_pas3 

 

30.10.2006 r.  Festiwal piosenki anglojęzycznej

 

Festiwal ten odbył się w Pałacu w Zarzeczu dla wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Zarzecze. Podczas tego festiwalu drużyny oraz indywidualni uczestnicy prezentowali swoje umiejętności językowe i wokalne. W tym konkursie z naszej szkoły wzięła udział klasa V zajmując wyróżnienie.

 

 

10.11.2006 - Akademia z okazji Święta Niepodległości

 

t_11_11_1  t_11_11_3  t_11_11_4

 

 

22.11.2006 r.  Wieczór andrzejkowy

 

t_andrzejki1  t_andrzejki2  t_andrzejki3  t_andrzejki4

 

 

24.11.2006 r. Dni kultury krajów anglosaskich

 

t_zwyczaje1  t_zwyczaje2  t_zwyczaje3  t_zwyczaje4

 

Po raz drugi spotkaliśmy się w  Pałacu w Zarzeczu. Każda ze szkół naszej gminy przygotowała tradycje i zwyczaje panujące w jednym wybranym kraju. Nasza Szkoła przygotowała zwyczaje i tradycje Wielkiej Brytanii. Całość imprezy uświetniona była degustacją tradycyjnej kuchni danego kraju.

 

6.12.2006 – Święty Mikołaj w szkole

 

t_mikolaj1  t_mikolaj2  t_mikolaj3  t_mikolaj4

 

15.12.2006 – Koncert gitarowy

 

t_gitara1  t_gitara2  t_gitara3

 

Tytuł koncertu „ Gitara wczoraj i dziś”  w wykonaniu Jacka Albina Ostrowskiego

 

15.12.2006 – Gminny przegląd teatrów anglojęzycznych w Zarzeczu

 

t_teatr1  t_teatr2  t_teatr3  t_teatr4

 

22.12.2006 – Wigilia szkolna

 

t_wigilia1  t_wigilia2  t_wigilia3  t_wigilia4

 

7.01.2007 – Jasełka

 

t_jaselka1   t_jaselka2   t_jaselka3   t_jaselka4

 

 

21.01.2007 r. - GMINNY KONKURS KOLĘD

 

            Niedzielne popołudnie spędziliśmy w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu.

 Ponieważ w dniu dzisiejszym od godziny 13.00 odbywał się Gminny Konkurs Kolęd.

 Na konkurs przybyli władze samorządowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice

i zaproszeni goście. Organizatorem tego konkursu był Dom Kultury w Zarzeczu.

         Udział w konkursie brali uczniowie z gimnazjów i szkół podstawowych. Przegląd dla szkół podstawowych odbywał się w następujących kategoriach wiekowych: O – I - II,  III – IV,  V-VI.

        Z naszej szkoły miał wziąć udział  1 zespół i 2 solistów, ale ze względu na chorobę która od tygodnia robi spustoszenie w naszej szkole, udział wzięło

tylko 2 solistów: Karolina Jucha z klasy V i Konrad Pędzibyk z klasy III.

Za swój występ otrzymali gromkie brawa, nagrody książkowe i dyplomy.

       Drodzy soliści dziękujemy Wam za wspaniały występ i reprezentowanie naszej szkoły

w Gminnym Konkursie Kolęd oraz życzymy dalszych sukcesów!!!.

 

 

24.01.2007 r. - DZIEŃ BABCI I DZIADZIA

 

         W dniu dzisiejszym zawitała do nas wreszcie upragniona zima. Ileż to radości może dać ten biały puch, ale nie tylko. Wraz z nią do naszej szkoły przybyli niezwykli goście to nasze najukochańsze babcie i dziadkowie. Wszyscy mamy takie ukochane osoby, które znajdą czas by nas wysłuchać, pobawić się, pójść na spacer.

Mama i tata są zabiegani, mają coś do zrobienia , a babcia i dziadek zawsze

 znajdą czas dla swoich wnuków.

    Dzień Babci i Dziadka jest to dobry czas na złożenie im życzeń i wyrażenie szacunku, jakim powinni się cieszyć. Z pewnością o tym myśleli nauczyciele, rodzice i uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali to popołudnie.

         Ta bardzo miła uroczystość na stałe weszła już do kalendarza imprez naszej szkoły mówiła pani dyrektor Maria Sopel, która życzyła babciom

 i dziadkom wiele zdrowia, dużo radości, szczęścia w domu, pociechy z wnuków

 i wszystkiego najlepszego.                           

Cieszymy się, że tak licznie przybyli nasi dziadkowie na tą uroczystość.

 To nasi najmłodsi uczniowie klas 0 – III przygotowali dla wszystkich babć i dziadków życzenia, piosenki, wiersze i laurki. Spotkanie uświetnił występ uczniów, którzy przedstawili teatrzyk o Współczesnym Kapturku. Jak również w nastrój zabawy wprowadziły tańce przygotowane przez uczniów. Po występach w nastroju balowym rodzice zaprosili wszystkie babcie i dziadków na poczęstunek, który same przygotowały. Dzień Babci i Dziadka wypadł znakomicie, o czym świadczyły gorące brawa, a podczas składania życzeń nie jednemu dziadkowi i babci zakręciła się łza

w oku z radości i szczęścia. Był to czas na wspomnienia, rozmowy, zabawę,

tańce i śpiewy.

     Tego typu spotkania, to nie tylko pożyteczne spędzenie wolnego czasu, ale również wychowanie i zaszczepienie szacunku dla starszych już ludzi oraz podkreślenie znaczenia więzi rodzinnych dla pełnego rozwoju młodego człowieka.

 

t_dzienbabci1  t_dzienbabci2  t_dzienbabci3  t_dzienbabci4

 

27.01.2007 r.  - ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU

 

          Jak ten czas szybko leci i oto już mamy pół roku nauki za sobą. Przyszedł czas na rachunek sumienia: jak wykorzystałem ten czas? Jakim jestem uczniem ?  Jak mnie oceniają nauczyciele, koledzy, rodzice ? Do której grupy uczniów należę ?

         Koniec semestru to czas rozliczeń dla dobrych uczniów jest to czas radości dla innych smutku i refleksji. W naszej szkole mamy powód do radości,  ponieważ te dobre uczynki przeważyły.

 

Warto zwrócić uwagę na frekwencję uczniów naszej szkoły ze średniej klas wynika że uczniowie lubią uczęszczać do szkoły i  nie opuszczają zajęć co wpływa na wyniki uczniów nauce jak również na miłą i przyjemną atmosferę. Najczęstszym powodem nieobecności ucznia i nauczyciela w szkole jest choroba.

 

 

29.01.2007r.  - TEATRZYK O AGRESJI

 

 To pierwsze w tym roku szkolnym przedstawienie teatralne przygotowane przez zawodowych aktorów. Tym razem odwiedził naszą szkołę teatr z Nowego Sącza, który przedstawił nam sztukę pt.” O Jaśku i złej czarownicy”. Treść sztuki ukazywała nam walory dobrego i złego zachowania bohaterów. Udział w tym spektaklu wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły. W dniu dzisiejszym byliśmy dla siebie bardzo koleżeńscy, mili i uprzejmi. Mamy nadzieję, że tak już pozostanie na zawsze, bo

nikt nie chce być złą czarownicą.

 

t_teatrzyk1  t_teatrzyk2

 

29.01.2007 r. SPOTKANIE Z RODZICAMI

 

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami dotyczące podsumowania wyników nauczania i zachowania. Na spotkaniu z rodzicami połączonym z wywiadówką odbyło się podsumowane pracy szkoły w ciągu I semestru. Pani Dyrektor zwróciła między innymi uwagę na dobrą współpracę

szkoły z rodzicami.

 

31.01.2007               GOŚCIMY SZKOŁĘ TAŃCA

 

W dniu dzisiejszym po raz pierwszy przybyli do naszej szkoły zawodowi tancerze ze Szkoły Tańca Towarzyskiego. Zaprezentowali nam tańce standardowe tj. walc wiedeński i angielski, tango, quickstep, foxtrot oraz tańce latynoamerykańskie tj. samba, cha-cha, rumba, jive paso doble, salsa. Pokaz tańców bardzo nam się podobał, każdy miał ochotę zatańczyć z takimi tancerzami, ale tego zaszczytu dostąpili tylko niektórzy nasi uczniowie. Z takimi tancerzami każdy taniec okazał się prosty. Wszyscy miło bawiliśmy się z parą taneczną przy dźwiękach muzyki.

 

t_taniec1  t_taniec2  t_taniec3

 

06.02.2007 r. - ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA UCZNIÓW


W zabawie uczestniczyli uczniowie klas 0 - VI. Młodsi uczniowie zorganizowali sobie przy pomocy kolegów z samorządu bal przebierańców, starsi- dyskotekę. Szczególnie duże zainteresowanie budziły stroje młodszych uczniów, wśród których najbardziej podobał się Harry Potter , Batman, Zorro, Wilk, Kot. Komisja powołana do obliczania mocy oklasków widzów oceniających stroje miała bardzo trudne zadanie do wykonania. W tym dniu nie zapomnieli o naszych brzuszkach rodzice, którzy przygotowali pyszny poczęstunek. Dziękujemy Wam Drodzy Rodzice.

 

t_zabawa1  t_zabawa2  t_zabawa3  t_zabawa4

 

8.03.2007r. DZIEŃ KOBIET W SZKOLE

 

W dniu dzisiejszym do szkoły przyszli wszyscy odświętnie ubrani, od rana świętowaliśmy Dzień Kobiet. Chłopcy byli uprzejmi dla dziewczynek i dziewczynki dla chłopców. Chłopcy z Samorządu już od rana wręczali kwiaty Pani dyrektor i Paniom nauczycielkom. O godzinie 12.30 odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Były piosenki, teatrzyk, kwiaty życzenia i cukierki. Ten dzień upływał w miłej i przyjemnej atmosferze, szkoda że taki dzień jest tylko raz w roku.

        A oto życzenia dla wszystkich kobiet naszej szkoły:

„Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,
dużo uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,
samych przyjemnych w Waszym życiu zdarzeń”.

t_dzienkobiet1  t_dzienkobiet2  t_dzienkobiet3

 

9.03.2007 r. - POWOŁANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

 

W dniu dzisiejszym o godzinie 19.00 na spotkanie przybyli Rada Rodziców, przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz zaproszeni goście: Pan sołtys Florian Granda, Pan radny Józef Balawender, Pan prezes straży Tadeusz Superson, Pani przewodnicząca Koła Gospodyń Teresa Ratowska, Pani przewodnicząca Koła Śpiewaczego Maria Granda całość spotkania prowadziła Pani dyrektor Maria Sopel. Celem spotkania było powołanie Komitetu organizacyjnego, wybór zarządu oraz omówienie harmonogramu działań związanych z nadaniem imienia św. Królowej Jadwigi Szkole Podstawowej w Maćkówce. W skład zarządu weszli: pani dyrektor Maria Sopel,  przedstawiciele Rady Rodziców: przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Pani Bożena Płonka i Pani Lucyna Ozimek oraz zaproszeni goście : Pan sołtys Florian Granda, Pan radny Józef Balawender, Pan prezes straży Tadeusz Superson, Pani przewodnicząca Koła Gospodyń Teresa Ratowska, Pani przewodnicząca Koła Śpiewaczego Maria Granda. Harmonogram prac został przyjęty i podzielony.

Całość spotkania przebiegała w miłej i przyjemnej atmosferze.

 

21.03.2007 r. - PRZEDŚWIĄTECZNE WYPIEKI

 

t_ciastka1  t_ciastka2  t_ciastka3  t_ciastka4

 

3.04.2007 r. – SPOTKANIE TEATRALNE

 

t_wystep1  t_wystep2  t_wystep3  t_wystep4

 

4.04.2007 r. AKADEMIA WIELKANOCNA

 

t_wielkanoc1  t_wielkanoc2  t_wielkanoc3  t_wielkanoc4

 

16.06.2007 r. – NADANIE SZKOLE SZTANDARU I IMIENIA

św. Królowej Jadwigi

 

t_nadanie1  t_nadanie2  t_nadanie3  t_nadanie4

 

24.06.2007 r. – PRZEGLĄD KULTURALNY SZKÓŁ

 im. Mariana Posiaka w Zarzeczu

 

t_przeglad1  t_przeglad2  t_przeglad3

 

22.06.2007 r. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

 

t_zakrok1  t_zakrok2  t_zakrok3  t_zakrok4  

 

strona główna