WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Przedmiotowe zasady oceniania:

 

·         Klasy I-III

·         Aneks do kryteriów oceniania w edukacji wczesnoszkolnej – nauczanie zdalne

·         Religia I-III

·         Język angielski I-III

·         Kryteria oceniania kl.I

·         Kryteria oceniania kl.II

·         Kryteria oceniania kl.III

·         Religia IV-VIII

·         Język polski

·         Język polski - kryteria

·         Aneks do kryteriów oceniania język polski klasy IV-VIII

– ocenianie w trybie zdalnego nauczania

·         Język angielski kl.IV - VIII

·         Kryteria oceniania kl.V

·         Kryteria oceniania kl.VI

·         Kryteria oceniania kl.VII

·         Kryteria oceniania kl.VIII

·         Aneks - Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym

·         Język niemiecki

·         PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA

·         Aneks- zasady oceniania z biologii w nauczaniu zdalnym

·         Chemia

·         Geografia

·         Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5

·         Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 6

·         Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7

·         Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8

·         Historia-Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasie IV-VIII

·         Historia- kl 4 -Wymagania-edukacyjne

·         Historia- kl 5 -Wymagania-edukacyjne-na-oceny

·         Historia- kl 6 -Wymagania-edukacyjne-na-oceny

·         Historia- kl 7 -Wymagania-edukacyjne-na-oceny

·         Historia- kl. 8-Wymagania-edukacyjne-na-oceny

·         WOS-Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasie VIII

·         WOS-kl. 8-Wymagania-edukacyjne-na oceny

·         PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

·         Aneks - Zasady oceniania z przyrody  w nauczaniu zdalnym

·         PZO - Matematyka

·         Aneks PZO w nauczaniu zdalnym - matematyka

·         Fizyka

·         Fizyka – wymagania szczegółowe kl. VII

·         Fizyka – wymagania szczegółowe kl. VIII

·         Informatyka kl. IV

·         Informatyka kl. V

·         Informatyka kl. VI

·         Informatyka kl. VII

·         Informatyka kl. VIII

·         Aneks – zasady oceniania z informatyki w nauczaniu zdalnym

·         Plastyka kl. IV

·         Plastyka kl. V

·         Plastyka kl. VI

·         Plastyka kl. VII

·         Muzyka kl. IV

·         Muzyka kl. V

·         Muzyka kl. VI

·         Muzyka kl. VII

·         Technika kl. IV

·         Technika kl. V

·         Technika kl. VI

·         PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KL. IV - VIII

·         Aneks - zasady oceniania w nauczaniu zdalnym - w-f

 

strona główna