DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w  Szkole Podstawowej w Maćkówce w roku szkolnym 2021/2022  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11  sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) będą :

- 22 grudnia 2021 – środa  wigilia szkolna

- 07 lub 21 stycznia 2022 – piątek  po dniu ustawowo wolnym lub zaproponowane przez dyrektora szkoły

- 02 maja 2022 r. – poniedziałek zaproponowane przez MEN

- 24-26 maja 2022 - egzamin ósmoklasisty zaproponowane przez OKE

- 06 czerwca 2022 – Święto Patrona Szkoły i Dzień Dziecka zaproponowane przez dyrektora szkoły

- 17 czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele zaproponowane przez MEN

- 21 czerwca 2022 r. – wtorek zaproponowane przez dyrektora szkoły

 Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

  1.  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.    Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2021 r.    Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

  1.  

Ferie zimowe

 

  • 14 – 27 lutego 2022 r.      Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie                   Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.  Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

24-26 maja 2022 - egzamin ósmoklasisty
Ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

  1.  

 Święto Patrona Szkoły i Dzień Dziecka

Konkurs o św. Królowej Jadwidze

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- festiwal nauki- odpowiedzialni wychowawcy klas. Każda klasa przygotuje swój dorobek kulturalny.

  1.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach

24 czerwca 2022 r.     Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

  1.  

Ferie letnie

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.    Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).