RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA /monitoring szkoły/

KLAUZULA INFORMACYJNA /ogólna rodzice/

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA