KADRA  PEDAGOGICZNA  ROK SZKOLNY 2021/2022

Maria Sopel – Dyrektor szkoły, wych klasy III

Bożena Pelc - wych. klasy II, świetlica szkolna

Agnieszka Ochyra - wych. klasy III,

Bożena Płonka - wych. klasy „0”, świetlica szkolna

 Iwona Węglowska - historia V-VIII, WOS, WDŻ., Doradz. Zawod.

Halina Kiszka -wych. klasy IV, biologia kl.V-VIII, , wych fizyczne kl.I, IV-VIII

Małgorzata Dyrkacz - wych.kl. VI-VII. angielski 0-VIII,

Elżbieta Węglowska – język polski w kl. IV-V, VII, VIII

Barbara Zięba – wych kl. VIII - język polski VIII

Małgorzata Sander - geografia V-VIII

Joanna Kubicka – fizyka kl. VII - VIII

Katarzyna Rolska-Michno – chemia VII -VIII

Anna Zawisza – język niemiecki kl. VII – VIII, EDB – w kl. VIII

Jacek Gujda wych fiz kl. I-III, świetlica szk.

Andrzej Wiśnicazaj. komputerowe kl. II, III, edukacja techniczna kl. II i III, plastyka k. IV-VII,  technika IV-VI, informatyka kl. IV-VIII, muzyka kl. IV - VII

Ks.  Roman Rygiel - religia kl. III,  VIII

Marek Winiarz - religia w kl.”0” I, IV-VIII