Miejscowość – Maćkówka

 

Miejscowość ta jest położona w województwie podkarpackim, trzy kilometry od Przeworska i należy do Gminy Zarzecze . Położona jest w kotlinie wzdłuż równolegle biegnących do siebie dróg.  Graniczy z Żurawiczkami od południa, z Urzejowicami od zachodu i z Przeworskiem od północy. Należy do pa­rafii rzymsko- katolickiej. Wieś liczy około 800 mieszkańców, otoczona jest soczystymi i bujnymi łąkami. Poniżej Łysej Góry  drogą dochodzimy do lasu mieszanego, który  liczy sobie ponad 100 lat. Maćkówka ze względu na swoje położenie i bardzo urodzajną ziemię – czarnoziem bagienny jest terenem rolniczym. Pomiędzy wsią Żurawiczki a Maćkówką płynie rzeka Mleczka.

          Wieś składa się z 3 przysiółków. Na granicy wsi Żurawiczki i Maćkówka znajduje się kościół budowany od 1981 – 1985 r. W naszej miejscowości znajduje się szkoła, remiza strażacka, sklepy spożywczo – przemysłowe oraz przystanek autobusowy. Wieś jest pięknie rozbudowana, powstało wiele nowych domów z pięknymi ogródkami. Mieszkańcy wsi głównie żyją z rolnictwa, chociaż wielu dojeżdża do pracy do Jarosławia i Przeworska a nawet Rzeszowa.

            Wieś Maćkówka, podobnie jak i cała Gmina Zarzecze dzięki Wójtowi Gminy

 mgr inż. Wiesławowi Kubickiemu, słynie z gospodarności, przedsiębiorczości i społecznego zaangażowania. Na szczególną uwagę w ostatnich latach zasługują nowe asfaltowe drogi, remonty szkół, jak również oddana do użytku w 2004 roku nowa hala sportowa w Zarzeczu.t_mackowka1  t_mackowka2  t_mackowka3  t_mackowka4  t_mackowka5  t_mackowka6  t_mackowka7  t_mackowka8  t_mackowka9  t_mackowka10

 

strona główna