8.06.2022 r. - III Wojewódzki Konkurs o Patronce- Świętej Królowej Jadwidze

 

            W dniu 8 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce odbył się III Wojewódzki Konkurs o Patronce- Świętej Królowej Jadwidze.

            Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Przeworskiego oraz Wójt Gminy Zarzecze.

            Wśród zaproszonych na finał Konkursu gości znaleźli się min. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Przeworsku Joanna Mordarska;  Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury; Sekretarz Gminy Zarzecze Łukasz Laska; Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa; Radny Rady Gminy Zarzecze Andrzej Jakielaszek.

            Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz IV-VIII noszących imię św. Królowej Jadwigi z terenu Województwa Podkarpackiego oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Przeworskiego.

            Rozstrzygnięto go w trzech kategoriach tematycznych: plastycznej, literackiej oraz wiedzy o życiu i działalności św. Królowej Jadwigi.

Wręczenie nagród laureatom Konkursu poprzedziła część artystyczna w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły. 

            W III edycji wzięło udział łącznie 91 uczniów: 37 w konkursie plastycznym,

27 w  konkursie literackim oraz  27 w finale konkursu wiedzy.

 

Protokół z konkursu literackiego 1

Protokół z konkursu literackiego 2

Protokół z konkursu plastycznego 1

Protokół z konkursu plastycznego 2

Protokół z konkursu wiedzy 1

Protokół z konkursu wiedzy 2