Egzamin ˇsmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ˇsmoklasisty

 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ˇsmoklasisty

 

Komunikat w sprawie materia│ˇw i przyborˇw pomocniczych, z ktˇrych mog╣ korzystaŠ zdaj╣cy na egzaminie ˇsmoklasisty.

 

Komunikat w sprawie szczegˇ│owych sposobˇw dostosowania warunkˇw i form przeprowadzania egzaminu ˇsmoklasisty.