GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI

do dyspozycji rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela - wychowawstwo, nauczane przedmioty

 

Dzień tygodnia

 

Godziny konsultacji

Maria Sopel – wych klasy III

środa

10.00 – 11.00

Bożena Pelc - wych. oddziału przedszkolnego

wtorek 

7.40 - 8.15

Agnieszka Ochyra - wych. klasy I,

nauczyciel wspomagający w kl. VIII

środa

 

7.40 – 7.55 

Bożena Płonka - wych. klasy II, świetlica szkolna

piątek

 

9.45 – 10.30 

 Iwona Węglowska

historia V-VIII, WOS, WDŻ., Doradz. Zawod.

piątek

8.15 – 9.45

Halina Kiszka -wych. klasy VIII, biologia kl.V-VIII, , wych fizyczne kl.I, IV-VIII

poniedziałek

8.15 – 9.45

Małgorzata Dyrkacz - wych.kl. IV-V

j. angielski 0-VIII,

czwartek

11.40 – 12.25

Elżbieta Węglowska – wych kl. VII,

Język polski w kl. IV-V, VII, VIII

czwartek

9.45 – 10.30

 

Barbara Zięba – wych kl. VI - język polski VI

poniedziałek

14.15- 15.45

Małgorzata Sander - geografia V-VIII

wtorek

13.30- 14.00

Justyna Turek- matematyka kl. IV-VI

piątek

 

7.40 – 7.55

Joanna Kubicka – matematyka kl. VII-VIII

Fizyka kl. VII - VIII

czwartek

7.40 – 7.55

 

Katarzyna Rolska-Michno – chemia VII -VIII

 wtorek

 

7.40 – 7.55

Anna Zawisza – język niemiecki kl. VII – VIII,

Edb – w kl. VIII

piątek

11.40- 12.20

Jacek Gujda wych fiz kl. I-III, świetlica szk.

wtorek

11.40- 12.20

Andrzej Wiśnicazaj. komputerowe kl. III, technika IV-VI, informatyka kl. IV-VIII, muzyka kl. III – VII, plastyka III-VII

poniedziałek

12.35- 13.20

Ks.  Roman Rygiel - religia kl. III,  VIII

czwartek

14.20 – 14.45

Marek Winiarz - religia w kl.”0” I, IV-VIII

Czwartek

7.45 – 8.15

 

strona główna