Informacje dla rodziców


OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

W dniu 05 grudnia 2019r. tj. w czwartek w godzinach 09:00 – 13:00 rodzice uczniów naszej szkoły będą mogli skorzystać z indywidualnych, nieodpłatnych konsultacji z psychologiem w ramach udziału w projekcie „Dowiedz się i działaj – profilaktyka dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zarzecze”

Pani psycholog będzie czekać na zainteresowanych w bibliotece szkolnej ( wejście od zewnątrz budynku)

Zapraszam! 

Dyrektor szkoły

Maria Sopel


OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

W dniu 22 listopada 2019r. tj. w piątek w godzinach 09.30 – 13.30 rodzice uczniów naszej szkoły będą mogli skorzystać z indywidualnych, nieodpłatnych konsultacji z psychologiem w ramach udziału w projekcie „Dowiedz się i działaj – profilaktyka dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zarzecze”

Pani psycholog będzie czekać na zainteresowanych w bibliotece szkolnej

( wejście od zewnątrz budynku )

Zapraszam do skorzystania z fachowych porad.

 

Dyrektor szkoły

Maria Sopel


OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

 

 W dniu 13 listopada o godzinie 16:30 odbędzie się szkolenie dla rodziców  prowadzone w ramach realizowanego przez Gminę Zarzecze  projektu "Archipelag Skarbów".

W tym samym dniu odbędą się spotkania z wychowawcami, zgodnie z przekazaną informacją. Rodzice od godziny 18:00 do godziny 19:30 mogą skorzystać z konsultacji nauczycieli na temat: "Jak pomóc dziecku, aby umiało się uczyć?"

Zapraszam !

Dyrektor szkoły

Maria Sopel

 


Deklaracja składania podpisów

OŚWIADCZENIA RODZICÓW dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie rodziców klas I-III

Przyjęcie dziecka do klasy I

Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego

Wniosek o odroczenie spełnienia obowiązku szkolnego

Wyrażenie zgody  rodziców na wycieczkę, zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka