BIBLIOTEKA SZKOLNA      http://www.mackowka123.republika.pl/biblioteka_pliki/image002.gif

Godziny pracy

Wtorek             07.45   -   9.45                            

Środa                07.45   -   9.45

Czwartek           07.45     8.45

W  roku  szkolnym   2020/2021   biblioteka   szkolna   czynna   jest  poniedziałek, środa i czwartek, w  ramach swojej pracy prowadzi działalność pedagogiczno – wychowawczą i biblioteczno – techniczną:

·                                                                   udostępnia zbiory biblioteczne w wypożyczalni;

·                                                                   udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych  i  rzeczowych  uczniom i nauczycielom;

·                                                                   udostępnia potrzebne materiały do lekcji;

·                                                                   kształtuje umiejętności  uczniów niezbędne w  samodzielnym wyszukiwaniu informacji na określony temat;

·                                                                   udziela wskazówek uczniom korzystającym z wolnego dostępu do półek;

·                                                                   rozwija kulturę czytelniczą przez doradztwo w wyborach  czytelniczych.

 

 Biblioteka szkolna  to miejsce,  w którym można rozwijać swoje postawy twórcze i zainteresowania czytelnicze.

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

Audiobooki lektur i klasyki literatury, a także publikacje i artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Szczegółowa informacja dostępna jest także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/cyfrowa-biblioteka-dla-uczniow-i-studentow

 Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami:

Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe

Lektury szkolne. Część 2. Szkoły ponadpodstawowe