Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas I – III

 

Po długim okresie nauki zdalnej w poniedziałek 18. 01. 2021 r. wracamy do nauki stacjonarnej w szkole. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem zajęć tj.:

klasa I od godz. 8.10 do godz. 12.40,

klasa II od godz. 8.10 do godz. 12.40,

klasa III od godz. 8.10 do godz. 12.40,

zajęcia świetlicowe do godz. 15.20.

Wracając do zajęć stacjonarnych pamiętajmy o obowiązującym w szkole podwyższonym reżimie sanitarnym przyjętym na początku roku szkolnego, który został wprowadzony z pierwszym dniem nowego roku szkolnego na podstawie obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z pandemią COVID-19.

Biorąc pod uwagę nasze wspólne bezpieczeństwo i dbałości o nasze zdrowie proszę rodziców, aby wspólnie z dziećmi zapoznali się jeszcze raz z obowiązującymi w szkole procedurami, zasadami oraz regulaminami, udostępnionymi na nowej stronie internetowej www.pspokulice.szkolnastrona.plw zakładce Procedury COVID-19.

Uczniowie korzystają z wejścia głównego i stosują się do wskazówek nauczyciela i pracownika obsługi. Uczniowie klasy I i II korzystają z dotychczasowych szatni i udają się na zajęcia do swoich klas na i piętrze. Uczniowie klasy III udają się do szatni w sali gimnastycznej, a następnie do sali lekcyjnej w auli szkolnej na II piętrze.

 

Do zobaczenia w szkole!

 

 

Z poważaniem

Zbigniew Góra


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378) z dnia 6 listopada 2020 r. informuję, że od dnia 9 listopada 2020 r. (tj. poniedziałek) zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w klasach I – III do dnia 29 listopada 2020 r. Jednocześnie do dnia 29 listopada przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV – VIII.

Szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki świetlicowej dla uczniów klas I – III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (o zasadach opieki świetlicowej rodzice zostali poinformowani drogą e-mailową).

W związku z powyższym nauczyciele klas I – III będą wprowadzali nauczanie zdalne przy wykorzystaniu platformy Discord. Lekcje zdalne będą trwały do 30 minut. Organizację zajęć w uzgodnieniu z rodzicami ustalą nauczyciele i wychowawcy klas.

Zwracam się z prośbą do Rodziców, by w miarę możliwości wsparli uczniów w najbliższych dniach nauczania zdalnego.

 

Z życzeniami zdrowia dla całej społeczności szkolnej.

Zbigniew Góra
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1870) informuję, że z dniem 24. 10. 2020 r. na dwa tygodnie, tj. do 08. 11. 2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII.

W związku z powyższym od poniedziałku 26. 10. 2020 r. przechodzimy na nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Discord. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem i będą się rozpoczynały w przyjętych w szkole godzinach rozpoczęcia lekcji. Czas trwania lekcji będzie wynosił od 30 do 45 min. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach zdalnych. Sytuacje uniemożliwiające udział ucznia w lekcjach zgodnie z planem, rodzice zgłaszają wychowawcy klasy.

Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym istnieje możliwość wypożyczenia komputera uczniom, którzy mają ograniczony dostęp do sprzętu. Rodzice proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły w celu uzgodnienia terminu odbioru sprzętu.

W pierwszych dniach nauczania zdalnego (poniedziałek i wtorek) mogą wystąpić trudności w komunikacji zdalnej, więc podejdźmy do tego wszyscy ze zrozumieniem.

Przypominam o możliwości kontaktu rodziców i uczniów z nauczycielami z wykorzystaniem e-maili zamieszczonych w zakładce DLA RODZICÓW.

Jednocześnie pragnę poinformować, że:

1.     Uczniowie klas I – III uczęszczają do szkoły i realizują nauczanie w trybie stacjonarnym. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z przyjętym planem.

2.     Nie odbędzie się w dniu 26. 10. 2020 r. etap szkolny Małopolskiego Konkursu Historycznego i w dniu 27. 10. 2020 r. Małopolskiego Konkursu Geograficznego.

3.     Uczniowie klasy VIIa, VIIb i VIII nie będą mieli zajęć zdalnych z chemii do dnia 30. 10. 2020r., a uczniowie klasy IV i VIIa zajęć z j. angielskiego w poniedziałek 26. 10. 2020 r.

4.     Zawieszone zostają zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i robotyki dla uczniów klas IV – VIII oraz zajęcia w ramach SKS.

5.     Zgodnie z przyjętym planem kontynuowane będą zajęcia z robotyki dla nowej grupy I i II oraz grupy I kończącej zajęcia (kl. III).

6.     Kontynuowane będą również dodatkowe zajęcia z języka angielskiego grup, w których są uczniowie klasy II i III.

Pozdrawiam serdecznie Rodziców i Uczniów, wyrażając nadzieję, że szybko wrócimy do nauki stacjonarnej i życzę wszystkim zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

Z poważaniem

Zbigniew Góra


Deklaracja Dostępnośći CyfrowejINFORMACJA


Drodzy uczniowie i rodzice! Jeśli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie potrzebujecie wsparcia, rozmowy, zapraszamy do kontaktu zdalnego z psychologiem szkolnym:


środa: 9.00 – 12.00

tel: 534 597 401

e-mail: psycholog.kulak@gmail.com

Jak wspierać i motywować dzieci do nauki poza szkołą?

Jak rozmawiac z dziecmi o epidemii?

Jak radzic sobie ze stresem?

Co rocić z dzieckiem w domu?

Porady dla Rodziców na czas kwarantanny

Jak budować poczycie wartości u dziecka?

Lista - bezpłatne wsparcie psychologiczne

Stres - wskazówki dla Rodziców

Jak pomóc dzieciom w nauce domowej?

"Dzieci uczą się tego czego doświadczają"

Jak pomóc dziecku w czasie egzaminów?

32-712 Bratucice
tel. (014) 6120975
e-mail: pspokulice@xl.wp.pl