Codziennie
Linia nr 3 Brzesko-Poręba
Linia nr 5 Brzesko-Wokowice
Linia nr 7 Brzesko-Bucze
Linia nr 8 Brzesko-Sterkowiec
Linia nr 9 Brzesko-Okocim
Linia nr 10 Brzesko-Jadowniki

Przepisy przewozowe Legenda Ogłoszenia